14,5 miljoen voor fietsvriendelijk Kortrijk

ACTIEPLAN REALISEERT 40 DOELSTELLINGEN TEGEN 2019

Het kruispunt van de Leiestraat en de Handboogstraat wordt aangepakt. Hier gebeurden tussen 2012 en 2015 vijf fietsongevallen.
Henk Deleu Het kruispunt van de Leiestraat en de Handboogstraat wordt aangepakt. Hier gebeurden tussen 2012 en 2015 vijf fietsongevallen.
Ruim 71.000 Kortrijkzanen hebben een fiets, maar toch gebruiken nog steeds 47.250 inwoners de auto voor korte verplaatsingen. "De stad investeert 14,5 miljoen euro tot 2019 om dat te veranderen", zegt schepen van Mobiliteit Axel Weytds (sp.a). Er zijn 40 acties. Wij geven u 10 blikvangers.

Pottelberg krijgt remake

Scholenbuurt Pottelberg wordt aangepakt. De ondermaatse weginfrastructuur is gevaarlijk voor fietsers. De werken starten in het najaar van 2016 en duren tot midden 2018. De strook tussen de kruispunten met de Engelse Wandeling en Condédreef wordt zone 30. De Pottelberg wordt versmald om de snelheid uit het verkeer te halen en krijgt fietssuggestiestroken. De aansluitende Felix de Bethunelaan krijgt nieuwe fietspaden. Er liggen vijf scholen in de buurt.

Schepen Weydts op het kruispunt op de Pottelberg dat fietsvriendelijker wordt.
Johan Anckaert Schepen Weydts op het kruispunt op de Pottelberg dat fietsvriendelijker wordt.

nieuwe Schoolomgevingen

Vijf schoolomgevingen worden tegen 2019 vernieuwd. Die zijn aan basisscholen Groenheuvel in Bellegem en Het Open Groene in Marke, Pleinschool Leiekant en de Sint-Amandsbasisschool in Kortrijk en de vrije basisschool in Bellegem.

De Lode de Boningelaan wordt in 2016 een fietsstraat zoals de Budastraat.
Johan Anckaert De Lode de Boningelaan wordt in 2016 een fietsstraat zoals de Budastraat.

Kruispunt Leiestraat

Ook de aanpak van gevaarlijke kruispunten is prioritair. Zo wordt het kruispunt van de Dolfijnkaai, Handboogstraat en Leiestraat opgenomen in het project van de verlaging van de oude Leieboorden. Die werken starten eind 2016. Er waren tussen 2012 en 2015 vijf fietsongevallen aan het kruispunt.

Andere kruispunten

Andere kruispunten die vanaf 2017 heraangelegd worden zijn onder meer die van de Hugo Verriestlaan met de Lode de Boningelaan, Graaf Boudewijn IX-laan en Wandelingstraat (zes fietsongevallen tussen 2012 en 2015) en die van de Groeningelaan met de Leeuw van Vlaanderenlaan (ook zes fietsongevallen).

Boningelaan fietsstraat

De Budastraat is sinds eind september de eerste fietsstraat van Kortrijk. Autoverkeer is er niet verboden, maar fietsers hebben er wél voorrang en rijden over de hele breedte van de weg. "Ook de Lode de Boningelaan wordt in 2016 een fietsstraat", zegt Weydts. "Het is een drukke fietsverbinding tussen de campus van de hogeschool Howest in de Renaat de Rudderlaan en het Guldensporenpad."

Meer Blue Bikes

In Kortrijk kan je een 'Blue-Bike'-fiets ontlenen voor amper 1 euro per dag. Er is nu één stalling met vijftig fietsen aan het station. Er komen echter tegen het voorjaar van 2016 nieuwe 'Blue-Bike'-stallingen op de randparkings Wembley in de Moorseelsestraat en Xpo tegenover Kinepolis.

Meer stallingen

Het parkeerbedrijf Kortrijk (Parko) start in 2016 een onderzoek naar openbare fietsenstallingen in woonwijken met weinig garages, maar veel fietsen. Fietstrommels worden het niét. "De capaciteit is met vijf fietsen ondermaats, er is amper ruimte in de trommel en het slotsysteem is beperkt", stelt Weydts.

Fiets huren na diefstal

Wie slachtoffer is van een fietsdiefstal, kan na aangifte bij de politie een fietsleencheque krijgen bij Parko om een maand een fiets gratis te huren in sociaal fietsbedrijf Mobiel. "Het bestaat al, maar bijna geen enkele inwoner kent het. We gaan daarom het grote publiek beter informeren", vertelt Weydts.

Beter fietspad scholieren

Er worden ook projecten voorbereid voor een volgende legislatuur. Zo kan het door scholieren druk gebruikte fietspad in de Aalbeeksesteenweg, tussen de rotonde Panorama en de Pottelberg, veel beter. Dat wordt onderzocht.

Nieuwe fietssnelweg

Er komt na 2018 een fietssnelweg tussen Overleie en Sint-Katrien (Sente), onder meer op het tracé van de N50C. Die strook van anderhalve kilometer start aan het doortrekkersterrein voor zigeuners in Heule en loopt tot aan de Molenstraat. "We verwerven nu al gronden", aldus Weydts.