"Pottelberg nog niet veilig genoeg"

GROEN EIST MAATREGELEN NA ONGEVAL OP VERNIEUWD KRUISPUNT

Annemie Dufrumont op kruispunt Pottelberg, waar ze werd gegrepen door een vrachtwagen. Ze ijvert samen met Groen voor vierkant groen, waardoor fietsers voorrang zouden hebben op auto's.
Anckaert Annemie Dufrumont op kruispunt Pottelberg, waar ze werd gegrepen door een vrachtwagen. Ze ijvert samen met Groen voor vierkant groen, waardoor fietsers voorrang zouden hebben op auto's.
Annemie Dufrumont en Groen vragen vierkant groen op het kruispunt Pottelberg. Dat zou betekenen dat fietsers eerder groen licht krijgen dan auto's. Annemie raakte zwaargewond op het kruispunt na een dodehoekongeval.

Het pas vernieuwde kruispunt Pottelberg is nog niet veilig genoeg. Groen voerde daarom gisterenochtend actie. Er zijn wel oversteken en voorsorteerstroken, maar fietsers komen in conflict met gemotoriseerd verkeer. Annemie Dufrumont (48), zaakvoerster van geschenkenzaak De Vreemde Eend in de Wijngaardstraat, kwam er op 5 oktober onder een vrachtwagen terecht. Ze liep een bekkenbreuk, gebroken linkerpols en barst in de rechterknie op. "Ik kwam uit de Condédreef en wilde rechtdoor over het kruispunt naar de Felix de Bethunelaan", vertelt ze. "Een vrachtwagen die rechts de Aalbeeksesteenweg wilde inslaan heeft mij echter niet gezien. Gelukkig hoorde en voelde hij wel meteen dat er iets aan de hand was en stopte hij meteen. Ik zat gekneld onder mijn fiets, die in drie stukken was gebroken, maar het had veel slechter kunnen afgelopen zijn. Elke dag dat het kruispunt zo blijft, is een dag waarop schoolgaande fietsers en mensen die naar hun werk fietsen gevaar lopen. Nu hebben auto's en fietsers tegelijk groen licht en iedereen weet dat bij een dodehoekongeval de sterkste altijd wint", zucht Annemie, die nog tot eind maart 2019 moet revalideren.

Ook Groen voerde actie voor meer veiligheid aan de Pottelberg.
Deleu Ook Groen voerde actie voor meer veiligheid aan de Pottelberg.

Steun

Groen stelt daarom voor er vierkant groen in te richten. Dat houdt in dat alle fietsers en voetgangers uit de vier verschillende richtingen telkens tegelijk groen licht krijgen om over te steken, terwijl auto's en vrachtwagens nog even moeten wachten. Het systeem vermijdt zo contact tussen zwakke weggebruikers en gemotoriseerd verkeer en voorkomt dodehoekongevallen. Er lopen al proefprojecten in Hasselt en Antwerpen. "We zitten op dezelfde golflengte als Groen", reageert schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a). Het stadsbestuur van sp.a, N-VA en Team Burgemeester besprak het voorstel al met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), dat het idee laat onderzoeken. De komst van vierkant groen vergt geen dure ingrepen.

Fietspad

Groen pleit er verder voor om vlakbij een vrijliggend fietspad, dat plots op de rijweg Pottelberg richting Marke uitkomt, tot zeker bij de Meiweg door te trekken. Nu gooien fietsers er zich voor gemotoriseerd verkeer, wat gevaarlijk is.


Het fietspad doortrekken, kan door enkele parkeerplaatsen op te offeren. Er komen daarnaast nog fietssuggestiestroken in november, vanaf waar het fietspad stopt. Drie tot zes weken later volgt een evaluatie.