Werken aan administratief centrum van start

De gemeente en het OCMW gaan vanaf 8 januari 2018 werken op afspraak. De diensten willen hiermee meer inzetten op efficiëntie en klantgerichtheid. Om die verandering te realiseren is men gisteren van start gegaan met verbouwingswerken aan het onthaal van het administratief centrum. Er komen onder meer twee nieuwe balies. Hierdoor zal het gemeentehuis tot en met vrijdag 15 december enkel toegankelijk zijn via de zijingang aan de Pieter Geert Buckinxstraat.


Met uitzondering van de eerstelijnsdienstverlening, zoals het afhalen van vuilniszakken of een identiteitskaart, kan binnenkort alles via afspraak geregeld worden.


De gemeente voorziet deze maand een informatieblad en een opendeurdag begin januari om hun inwoners wegwijs te maken met het nieuwe systeem.


"Het doel is om het organisatiemodel te moderniseren, wat zowel voordelig is voor onze inwoners als voor de dienstverlening zelf, dat beter op elkaar afgestemd zal worden", klinkt het.


 (KTL)