Sluipverkeer moet eindelijk uit dorpskernen

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN KORTENBERG

In Everberg wordt sluipverkeer uit sommige straten geweerd met speciale borden.
Foto Vertommen In Everberg wordt sluipverkeer uit sommige straten geweerd met speciale borden.
Heel wat lokale straten in Kortenberg kampen - vooral 's ochtends - met pakken sluipverkeer. Automobilisten willen de files op de E40 richting Brussel vermijden en duiken daarom de dorpscentra in. Hoe kan dit probleem aangepakt worden?

Bart Nevens (N-VA): "Met het ANPR-cameranetwerk houden we sluipverkeer uit woonwijken, dorpskernen en schoolomgevingen"

Sinds deze legislatuur wordt het sluipverkeer in Everberg met dynamische verkeersborden net voor en net na schooltijd geweerd. In de Minneveldstraat in Kortenberg en in een deel van Everberg vliegt iedereen zonder doorlatingsbewijs op de bon dankzij een ANPR-cameranetwerk. "Zulke creatieve oplossingen moeten we verder uitproberen", meent Alexandra Thienpont, lijsttrekker van meerderheidspartij CD&V. "Daarbij moet een evenwicht worden gevonden tussen de belangen van de omwonenden, de handelaars en de zwakke weggebruikers, in functie van een optimale leefbaarheid en verkeersveiligheid. Het sluipverkeer is overigens niet alleen ons probleem, maar dat van zowat al onze omliggende gemeenten. Met CD&V zullen we op provinciaal niveau een 'mobiliteitsmonitor' aanstellen, die de knelpunten in kaart brengt en die overleg zal organiseren met alle betrokken overheden om tot oplossingen te komen."

Ook coalitiepartner N-VA is een voorstander van een verdere uitbouw van het ANPR-cameranetwerk. "Hiermee houden we het sluipverkeer uit woonwijken, dorpskernen en schoolomgevingen", vindt lijsttrekker Bart Nevens. "Klanten en handelaars kunnen eenvoudig een vrijstelling krijgen, waardoor we onze lokale economie niet raken. Het project rond de Sterrebeeksesteenweg is een voorbeeld van hoe het moet. Wat ons betreft, moeten we dan ook verder gaan op deze ingeslagen weg."

Het gebruik van ANPR-camera's moet zich volgens Mia Vandervelde, lijsttrekker bij oppositiepartij Groen, specifiek richten op sluipverkeer en niet op inwoners- of bestemmingsverkeer. "Daarnaast moet de fietsinfrastructuur verbeterd worden. Niet alleen door straten veilig en goed te onderhouden, maar ook door in te zetten op de visuele zichtbaarheid van fiets- en voetpaden. Ook moet het aanbod van het openbaar vervoer uitgebreid worden."

"Mensen sensibiliseren om meer gebruik te maken van openbaar vervoer of de fiets zal niet volstaan", meent Stef Ryckmans, lijsttrekker van oppositiepartij Open Vld. "Het sluipverkeer moet in eerste instantie in kaart gebracht worden en nadien moeten we in dialoog gaan met andere besturen zoals onze buurgemeenten, maar ook de provincie en het gewest. De ingrepen mogen in geen geval onze inwoners treffen."

Marinus Van Greuningen (KNV): "ANPR-camera's zijn wat sluipverkeer betreft belangrijker aan gemeentegrenzen"

Ook oppositiepartij KNV vindt dat het sluipverkeer over de gemeentegrenzen heen aangepakt moet worden. "Want als elke gemeente de sluiproutes afsluit, wordt het onmogelijk om van punt A naar punt B te rijden", zegt lijsttrekker Marinus Van Greuningen. "Daarnaast moeten fietsstraten en doordacht eenrichtingsverkeer de mobiliteit van de zachte weggebruiker rond scholen en in bepaalde wijken veiliger maken. ANPR-camera's hebben alleen een ondersteunende functie en zijn met betrekking tot het sluipverkeer belangrijker aan de gemeentegrenzen dan in de gemeente zelf."

"Komt er niet snel een oplossing voor het fileleed op de Brusselse ring, de E40 en de Leuvensesteenweg, dan kunnen we als gemeente bitter weinig doen", vindt sp.a-lijsttrekker Jaan Donny. "Door fietsstraten en betere fietspaden aan te leggen, kunnen we wel wat meer mensen op de fiets krijgen. Ook moeten we inwoners die voor de fiets kiezen voor hun woon-werkverkeer belonen." (RDK)

Ontdek welke politicus uit jouw gemeente jij bent: doe de test op stemvanvlaanderen.be