Ook in Kortenberg affichevrije verkiezingen?

Als het van oppositiepartij Open Vld afhangt, dan prijken er volgend jaar geen verkiezingsaffiches in het Kortenbergse straatbeeld. Het schepencollege staat niet weigerachtig tegenover dat voorstel.

"De verkiezingsaffiches zorgen telkens weer voor een lelijk straatbeeld", vindt gemeenteraadslid Stef Ryckmans. "Bovendien zorgen ze voor tonnen afval. Bij hevige wind belanden de borden vaak in de bermen en de grachten. Daarom vragen we aan alle partijen om dit voorstel te behandelen op een volgende gemeenteraad of binnen een gemeenteraadscommissie ad hoc. Uiteraard moeten alle partijen zich hierin vinden."

'Propere' verkiezingen

Burgemeester Chris Taes (CD&V) zegt niet meteen 'neen' tegen het voorstel van Open Vld. "Maar ik bekijk het nog wat ruimer", aldus de burgervader. "Zo willen we op alle vlakken naar 'propere' verkiezingen gaan. Niet alleen wat de affiches betreft, maar ook qua campagnevoering op sociale media en in de media. We zullen het voorstel van de liberalen zeker bespreken in de eerstvolgende gemeenteraadscommissie ad hoc."

In Tremelo en Boortmeerbeek ook

Eerder gingen ook al in Tremelo en Boortmeerbeek stemmen op om affichevrije verkiezingen te houden. In Haacht mogen partijen al sinds 2009 slechts op een tiental gemeentelijke borden affiches ophangen. Elders in het straatbeeld zijn de verkiezingsaffiches verboden. (RDK)