Project recreatiesite in Kersbeek wordt herbekeken

Op deze site wil de gemeente een recreatieproject maken.
VDT Op deze site wil de gemeente een recreatieproject maken.
In de meerjarenplanning van de gemeente Kortenaken is budget voorzien voor de inrichting van de recreatiesite in Kersbeek. Het gemeentebestuur vroeg meteen ook de nodige subsidies aan, maar die komen er slechts deels en dus moet het gemeentebestuur het project grondig herbekijken.

“We hebben afgelopen week het bericht gekregen dat de gevraagde Europese subsidies voor de aanleg van het terrein en het bijhorende gebouw slechts voor een beperkt deel kunnen krijgen. Ondanks een sterk ingediend dossier bleken er gewoon te veel aanvragen en te weinig beschikbare middelen”, aldus burgemeester Stefaan Devos (CD&V). “We zien ons nu genoodzaakt om de plannen grondig te herbekijken. Nieuw overleg met de lokale verenigingen en de gemeenschap van Kersbeek zal volgen om te bekijken hoe we een aangepaste invulling kunnen geven aan het recreatieterrein in relatie met de beschikbare accommodatie van zaal Servaes. Het is en blijft uiteraard onze intentie om zowel het verenigingsleven als de gebruikers van het recreatieterrein de nodige ondersteuning te geven binnen de beschikbare budgetten.”

Lang  verleden

Oppositiepartij Open Vld betreurt de beslissing van het bestuur. “De recreatiesite van Kersbeek heeft een lang verleden als voormalige thuishaven van VV Kersbeek. De laatste jaren worden de terreinen gebruikt voor paardensport. De ontwikkeling van deze site, in overleg met de gebruikers en na consultatie van de inwoners van Kersbeek, is een meerwaarde voor Kortenaken. Niet alleen kan het een uitvalsbasis zijn voor de paardensport, maar ook een Finse piste, petanquebanen en een hondenweide zouden perfect in het plaatje passen. Combineer die sportieve mogelijkheden met een lokaal waar de bezoekers een drankje kunnen komen nuttigen, dat als cafeetje voor de inwoners van Kersbeek kan dienen, en dan wordt deze site een succes, een mooie aanvulling op de activiteiten die plaatsvinden in de sporthal van Waanrode. Aanhalen dat dit project er in een afgeslankte versie komt door de lagere subsidies, is een magere troost”, besluit gemeenteraadslid Patrick Vandijck.