Omleiding en signalisatie aangepast

Tijdens de eerste werfvergadering van Aquafin voor de werken in de Klipgaardestraat in Waanrode, bracht het gemeentebestuur de omleiding en signalisatie ter sprake. Die werden veelvuldig bekritiseerd de voorbije week.

"Op de omleiding worden op twee plaatsen de borden verwijderd", kondigt burgemeester Patrick Vandijck (Open Vld) aan. "Hierdoor is verkeer terug mogelijk door de Stokstraat en de Mannekenshaag in Loksbergen richting Kortenaken. Door deze aanpassing moet de verkeersstroom niet langer allemaal via de Heidestraat in Kortenaken maar verloop die verdeeld over meerdere straten. De mensen die bijvoorbeeld in de Blijstraat of de Krawatenstraat moeten zijn, kunnen door deze aanpassing een kortere weg nemen. De bereikbaarheid voor de handelaars wordt hierdoor eveneens beter. Tijdens elke werfvergadering zal de omleiding en de vordering van de andere werken besproken en indien mogelijk aangepast." (VDT)