Leerlingen De Zonnebloem genieten van carnaval

Foto VDT

De kinderen van de Vrije Basisschool De Zonnebloem genoten van hun carnavalsdag. Iedereen kwam verkleed naar school, ook de leerkrachten. Op de foto staan de kinderen van het derde leerjaar of groep 6, de klas van meester Hans. In de namiddag trokken alle kinderen in stoet door Waanrode. De vele toeschouwers genoten van dit schouwspel. (VDT)