Kortenaakse milieuraad voorstander van statiegeld op blikjes

De milieuraad debatteerde zopas over het al dan niet invoeren van statiegeld op blikjes en plastic flessen. De vraag tot dit debat kwam van afvalbeheerder Ecowerf. "Statiegeld zal de hoeveelheid zwerfvuil zeker verkleinen", reageert Frank Boeckaerts, voorzitter van de milieuraad. "Maar de selectieve inzameling van de blauwe en roze zak moet wel behouden blijven." Het samengaan van beide systemen, mag volgens de raadsleden ook niet leiden tot een buitensporige kost. "We denken in de eerste plaats ook aan het comfort van diegenen die het niet zien zitten om hun leeggoed terug te brengen. De verpakkingen en plastics waar geen statiegeld op geheven kan worden, moeten apart blijven ingezameld worden", aldus Frank. "Voorts zijn we overtuigd dat de investering in het invoeren van statiegeld nog altijd kleiner is dan de kostprijs om zwerfvuil op te ruimen. Elke cent die het bestuur moet uitgeven aan het opruimen van zwerfvuil, kan niet naar andere doelen." Het advies van de milieuraad wordt nu overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen, dat op haar beurt het eindstandpunt zal overmaken aan Ecowerf. (VDT)