Herstel kerkhofmuur laat op zich wachten

CD&V-raadslid Stefaan Devos vroeg op de laatste gemeenteraad naar de stand van zaken in verband met de beschermde kerkhofmuur van Kersbeek.

"De kerkhofmuur in Kersbeek wordt al meer dan vijf jaar gestut en we zouden als gemeente hier een actieve rol in moeten spelen zodat het dossier vooruit gaat. De muur is beschermd en bepaalt het uitzicht van Kersbeek maar nu ligt het er zeer verloederd bij. Vandaar dat het college de bevoegde instanties zou moeten aanschrijven om terug leven in het dossier te brengen." Schepen van Erfgoed, Niels Willems (N-VA), zegt weinig te kunnen doen aan het trage verloop van het herstellingsdossier. "We kunnen voor de herstelling tot 80 procent subsidies bekomen bij de hogere overheid omdat de muur en de site er rond beschermd is, maar de nieuwe regels bepalen dat je eerst een bestemmingsplan voor de site moet opmaken. Voor de opmaak van dat plan zijn er ook subsidies te verkrijgen, maar dan moet het kerkenbeleidsplan eerst goedgekeurd zijn omdat het hier gaat over kerkelijk patrimonium. Dat is al gebeurd door de gemeenteraad, maar het bisdom moet nog zijn definitieve goedkeuring geven. Het is dus een hele administratieve procedure die we moeten volgen. Vanaf 1 januari start de erfgoedambtenaar op en we hopen dat dit dossier dan een extra duwtje in de rug kan krijgen." (VDT)