Gemeente verkoopt leegstaande kazernewoningen

Schepen Niels Willems aan de kazernewoningen.
Foto Bollen Schepen Niels Willems aan de kazernewoningen.

De gemeenteraad heeft beslist om de twee vroegere kazernewoningen in Kersbeek openbaar te verkopen. Het betreft twee leegstaande woningen in het linkse deel van de vroegere kazerne. Het rechterdeel, waarin een kindercrèche uitgebaat wordt, blijft in eigendom van de gemeente. "De bewuste woningen staan al enkele jaren leeg en er wordt al geruime tijd naar een invulling gezocht", zegt schepen Niels Willems (N-VA). "Ik heb dit al in 2014 voorgelegd aan de sociale huisvestingsmaatschappijen, maar zij waren niet te vinden om de gekoppelde huizen tot sociale woningen om te bouwen. We maken nu dan ook de keuze om deze als één geheel te verkopen, samen met het achtergelegen garagegebouw. Na de opsplitsing van het perceel zal de verkoop bekendgemaakt worden door de notaris." (VDT)