CD&V kritisch over fietspaden Diestsestraat

De oppositiepartij CD&V betreurt het dat de gemeente kiest voor een fietspad in betonverharding in plaats van in asfalt.

Dit zou volgens hen toch het maximale comfort biedt voor fietsers en zou goedkoper zijn dan beton. Schepen van Openbare Werken, Betty Geysenbergs (Open Vld) countert die kritiek.


"Een fietspad in asfalt valt wel degelijk duurder uit. Je hebt de extra fundering enerzijds en anderzijds de boordsteen en goot, die apart in beton dienen getrokken te worden. Bovendien moet er manueel een extra borduur achter het fietspad geplaatst worden. En dan spreken we hier nog niet over de extra machines die moeten ingezet worden. Vermits het hier op de Diestsestraat gaat om bijkomende kosten voor de gemeente naar aanleiding van werken uitgevoerd door Aquafin, hebben wij als bestuur gekozen voor de goedkoopste oplossing, namelijk fietspaden in beton en ik mag stellen dat de plaatselijke bewoners daar zeer blij mee zijn. Ook naar de toekomst toe is er aan een fietspad in beton veel minder onderhoud, want leg je een fietspad in asfalt, dan moet je om de tien jaar ook de nodige onderhoudswerken uitvoeren." (VDT)