Bijna 250.000 euro dotatie voor hulpverlening

De gemeentelijke dotatie voor het jaar 2017 aan de Hulpverleningszone Oost bedraagt voor Kortenaken 249.292 euro. Bij de bepaling van de bijdrage per gemeente wordt er rekening gehouden met acht criteria, waaronder de hoeveelheid residentiële en actieve bevolking. Verder wordt er ook zeer beperkt rekening gehouden met de gemiddelde interventietijd.


(VDT)