Attentiestenen ingehuldigd

Foto Christian Hennuy

Nele Decuyper van de dienst Erfgoed van de provincie en burgemeester Patrick Vandijck huldigden in Kortenaken de attentiesteen aan het oorlogsmonument in, in aanwezigheid van vaderlandslievende verenigingen.


Er werden zeven attentiestenen geplaatst die het einde van WOI herdenken, en de inwoners attent willen maken op gebeurtenissen die een belangrijke rol speelden in WOI. Het verdwenen Hotel Jordens, Kasteel Vroenhoven, de kasteelhoeve, het gemeentehuis, de smederij Frans Fierens, het herdenkingsmonument en de Sint-Amorkerk kregen een steen. Zij brengen de verhalen van mensen in herinnering.


(HCH)