"Kortenaken is financieel zeer gezond"

Tijdens de laatste gemeenteraad voor de zomer werd de jaarrekening van 2017 toegelicht en besproken. "We kunnen zeggen dat Kortenaken eind 2017 beschikte over een spaarpotje van 5.276.716 euro. Van dit bedrag werd wel al 528.933 euro voorzien voor latere realisaties", aldus burgemeester Patrick Vandijck (Open Vld), die ook bevoegd is voor Financiën en Begroting.


"De hele legislatuur hebben wij met de hele meerderheid gewerkt aan het opnieuw gezond maken van de gemeentelijke financiën. Als we weten dat we begin 2013 gestart zijn met 12.502.743 euro schuld en die, elk jaar een beetje, afgebouwd hebben tot 8.489.751 euro, mag zeker gezegd worden dat dit een zeer geslaagde missie is. De gemeentelijke schuld daalde met maar liefst 566 euro per inwoner. De aanzet voor de gezondmaking werd gegeven door toenmalig schepen van Financiën Paul Francen en ik heb die lijn verder doorgetrokken." (VDT)