Veiliger verkeer aan scholen

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN KORTEMARK

Kinderen steken de straat over aan de basisschool van het MMI.
Sam Vanacker Kinderen steken de straat over aan de basisschool van het MMI.
Al langer is de verkeersveiligheid aan De Kreke en het MMI een heikel punt. Heel recent werden nog fietssuggestiestroken aangebracht. Maar is dat voldoende?

"Aan de veiligheid in de schoolomgeving hebben we al veel aandacht gegeven", zegt huidig burgemeester Toon Vancoillie (Open Vld). "Denk maar aan de beugels ter hoogte van de ingangen, of de uitwijkstrook aan het MMI. Eenrichting of een schoolstraat zijn niet haalbaar, omdat we dan al het verkeer via omwegen door ons centrum moeten leiden, wat het probleem zou verleggen."


Ook Karolien Damman (CD&V) haalt aan dat er al veel gebeurd is. "Eenrichting bleek na overleg geen optie, maar met CD&V zouden we de volgende legislatuur een proefproject uittesten waarbij kinderen op een veilige oppikplaats worden afgezet en afgehaald. Zo ontlasten we de schoolomgeving en geven we voorrang aan fietsers."


Tim Deweerdt (Content): "Aan de schoolpoorten zijn wij voor de invoering van fietsstraten waar auto's fietsers niet mogen inhalen. Meer nog, om fietsen en stappen te promoten willen we overal binnen de bebouwde kom een zone 30."

Structurele ingrepen

Mark Pollentier (N-VA): "Twee jaar geleden al stelden wij het invoeren van een fietsstraat of eenrichting voor, maar de meerderheid wilde niet luisteren. Toevallig vlak voor de verkiezingen komen er wel maatregelen. Maar met louter fietssuggestiestroken is het werk niet af. Er moet structureel ingegrepen worden bij alle schoolomgevingen, ook in de deelgemeentes." (SVR)