Renovatie van de Wullepitmolen wordt vervroegd: “Gevaar op instorting wordt te groot”

De Wullepitmolen, hier op archiefbeeld uit 2017, krijgt een broodnodige renovatie.
Benny Proot De Wullepitmolen, hier op archiefbeeld uit 2017, krijgt een broodnodige renovatie.
De renovatie van de bekende Wullepitmolen in deelgemeente Zarren was voorzien voor 2023, maar wordt nog dit jaar uitgevoerd. Onderzoek wees uit dat het risico op instorting te groot werd. 

Het monument is één van de vier windmolens op het Kortemarkse grondgebied en dateert van de zeventiende eeuw. In 2017 kon de gemeente de molen overnemen van de provincie voor een symbolische euro. Op vandaag is de molen echter dringend aan renovatie toe, zo lichtte bevoegd schepen Rik Waeyaert (CD&V) toe tijdens de gemeenteraad. “Onderzoekt van Monumentenwacht toonde aan dat de belangrijke steenbalk ernstig is aangetast. Daardoor is er op termijn een reëel risico op instorting en dat moeten we natuurlijk vermijden. Het gespecialiseerde architectenbureau Sabine Okkerse uit Oudenaarde neemt de opdracht tot renovatie op zich. Het bestek is goedgekeurd, binnenkort kunnen aannemers zich aanmelden.” De kost wordt geraamd op zo’n 331.000 euro. 

Provinciale steun

Even terug naar de overdracht van de molen vanuit de provincie naar de gemeente. De provincie zou daarbij de kosten ophoesten om de molen te renoveren. Bij de overdracht destijds zouden er 80 procent subsidies beschikbaar zijn. “In 2017 zou de provincie dus het gemeentelijk aandeel van de renovatie betalen: 80.000 euro. Op vandaag hebben we zowat 72.000 euro ontvangen”, zegt erfgoedschepen Waeyaert. “Alleen: op vandaag zijn de beschikbare subsidies gedaald naar 60 procent van de totale renovatiekost en hebben we 74.000 euro tekort. Met een schrijven hebben we de provincie gevraagd hun bijdrage op te krikken opdat de renovatie voor de gemeente een nuloperatie blijft, zoals destijds in de overdracht beschreven stond.”