Oppositiepartijen N-VA, Content en Eerlijk & Bezorgd fileren het meerjarenplan

Kortemark - Het gemeentehuis van Kortemark
Benny Proot Kortemark - Het gemeentehuis van Kortemark
Oppositiepartijen N-VA, Eerlijk & Bezorgd en Content reageren op het meerjarenplan dat bestuurspartijen CD&V en Open Vld onlangs hebben voorgesteld. Daarin stonden enkele opvallende actiepunten, onder meer de daling van de gemeentebelasting. 

Met vijf beleidsdoelstellingen, 29 actieplannen en 124 acties stelden CD&V en Open Vld hun meerjarenplan voor. Een van de meest opvallende actiepunten was de daling van de gemeentebelasting van 150 euro naar 60 voor een gemiddeld gezin. Voor alleenstaanden is er een sociale correctie waardoor ze maar 30 euro betalen. Rechthebbenden op een verhoogde tegemoetkoming betalen 20 euro. Ook de verdere schuldafbouw is een speerpunt. Eind 2025 moet de gemeente nog een openstaande schuld hebben van ruim 16,3 miljoen euro, daar waar ze in 2016 nog meer dan 25,6 miljoen euro bedroeg. Wie het volledige meerjarenplan wil nalezen, kan terecht op de website www.kortemark.be.

N-VA

De oppositiepartijen hebben het plan al doorworsteld en geven nu hun visie. Mark Pollentier van N-VA laat met enige beeldspraak zijn licht op het meerjarenplan schijnen. “Oude wijn: gemeentelijke eigendommen worden verkocht, verschillende zaken – zoals het zwembad – worden stopgezet en eerder gemaakte beloftes worden herhaald. De werken aan de Sneppestraat en Torhoutstraat, bijvoorbeeld: waar hebben we dit nog gehoord? Nieuwe wijn: een verlaging van de gemeentebelasting, maar dan nog blijven we globaal gezien met Kortemark bij de zwaarst belaste gemeenten. Er staan ook een pak minder investeringen gepland in vergelijking met de vorige legislatuur. Daarmee lijkt het erop dat het gemeentebestuur zal zaaien naar de zak. We hebben daar met N-VA en de gouverneur eerder al gewaarschuwd voor de hoge schuldgraad en belastingen. En innoveren is nooit een sterk punt geweest: de gemeente moet nog altijd haar eerste zonnepaneeldak aanleggen, terwijl wij aangemoedigd worden te investeren in duurzame energie.” Pollentier blijft een harde toon aanvoeren. “Het langetermijndenken is eerder een zeldzaamheid: een steeds groter wordende probleem is dat de deelgemeenten steeds verder achterop hinken bij het uitstippelen van het beleid. Het grootste risico is echter dat het sociaal weefsel in onze gemeente er niet op vooruit dreigt te gaan.” 

Content

“Wat voor ons telt, is het ondersteunen wat goed is en de meerderheid de draad helpen oppikken waar men steken liet vallen”, zegt raadslid Tim Deweerdt van Content, dat onder meer de komst van 75 nieuwe sociale woningen toejuicht. “De daling van de gemeentebelasting van 150 euro per jaar naar 60 euro per jaar voor de modale gezinnen is een mooie stap vooruit. De basis van de belasting blijft namelijk onrechtvaardig. Het experiment met het ‘burgerbudget’ vinden wij heel lovenswaardig.” Toch heeft ook Content enkele bedenkingen. “De middelmaat regeert. Belangrijke uitdagingen worden ofwel volkomen genegeerd of hoogstens zijdelings aangekaart. Er ontbreekt ambitie op sociaal en ecologisch vlak. In het meerjarenplan wordt geen woord gerept over armoede. Er worden schoorvoetend een aantal nieuwe maatregelen genomen, voor een inclusieve samenleving. Het actiepunt om meer huisbezoeken te doen bij 80-plussers willen we graag uitbreiden naar een bezoek bij alle 75-plussers thuis door een maatschappelijk werker.” Verder stelt Content dat de gemeente “de trein mist op vlak van duurzaamheid en energiebesparende maatregelen”.

Eerlijk & Bezorgd

Raadslid Rita Tyvaert van Eerlijk & Bezorgd onderstreept dat de bestuursploeg niet gekozen heeft ‘voor de makkelijkste weg’. “Want de gemakkelijkste weg is te kiezen voor het verwezenlijken van één of ander prestigeproject, enkele grote projecten en vervolgens geen oog meer te hebben voor de dagdagelijkse kleinere werken die wel heel belangrijk zijn voor de mensen. In de vroegere legislaturen werden de gewone mensen vergeten en daar ergerden wij ons blauw aan. In de vorige legislatuur begon het lichtjes te beteren, maar wat er nu op de planning staat: een hele dikke chapeau. Net als onze partij lijkt het erop dat de dagdagelijkse zaken en problemen, waarvan de burger soms wakker ligt, zullen worden aangepakt. Wij hopen oprecht dat alles wat gepland staat ook uitgevoerd kan worden. Niettegenstaande al het positieve, vinden de sluiting van het zwembad een erg spijtige zaak. Wij zijn ervan overtuigd dat het zwembad kan blijven bestaan of dat er zelfs een nieuw gebouwd kan worden. Wij vrezen ook dat de werken die voorzien zijn op het einde van de legislatuur, grote kans lopen niet meer uitgevoerd te worden. Want als er bij al de werken gepland in de eerste drie jaren extra kosten bijkomen – zoals zo vaak gebeurd is in het verleden- hoe worden de werken gepland voor 2024 en 2025 dan betaald?”
Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.