Nieuw gebouw 'burger en welzijn'

GEMEENTE POMPT DRIE MILJOEN EURO IN ONTWIKKELING ZORGSITE

Op de zorgsite langs de Hospitaalstraat wordt een nieuw gebouw 'burger en welzijn' opgetrokken.
Sam Vanacker Op de zorgsite langs de Hospitaalstraat wordt een nieuw gebouw 'burger en welzijn' opgetrokken.
Gisteravond werden tijdens de gemeenteraad de investeringen voor 2017 toegelicht. De grootste hap uit het gemeentebudget gaat naar nieuwe ontwikkelingen op de zorgsite langs de Hospitaalstraat, goed voor ruwweg 3,3 miljoen euro. Zo gaan de oude gebouwen van wzc Blijgaarde tegen de vlakte en er komt een gloednieuw 'burger en welzijn'- gebouw in de plaats, terwijl even verderop een nieuwe kinderopvang opengaat.

Sinds de verhuis van de rusthuisbewoners naar het nieuwe woonzorgcentrum Blijvelde is het huidige gebouw te groot geworden voor de dienstverlening van het OCMW.


Bedoeling is om het in de loop van maart volgend jaar te slopen en er een modern cirkelvormig gebouw op te trekken te midden van het groen. In die nieuwbouw komt niet alleen het Sociaal Huis, maar ook een nieuw lokaal dienstencentrum, terwijl ook de dienst bevolking, Kind & Gezin (die momenteel nog gehuisvest is in De Beuk) en het Huis van het Kind er een plaatsje krijgen.


"Het concept van het gebouw benadrukt de ontmoetingsfunctie", legt OCMW-voorzitter Christine Logghe uit. "Het wordt een cirkelvormig gebouw rond één centrale, open wachtruimte, terwijl we in de onmiddellijke omgeving van het gebouw een park willen aanleggen waar opnieuw die ontmoeting centraal staat."

Op de site gaat ook een nieuwe buitenschoolse
Sam Vanacker Op de site gaat ook een nieuwe buitenschoolse

Nieuwe vleugel

Het kostenplaatje wordt geschat op zo'n 2,5 miljoen euro (inclusief 600.000 euro subsidies), maar dat is nog maar een fractie van wat er allemaal te gebeuren staat op de zorgsite volgend jaar. In woonzorgcentrum Blijvelde, weliswaar geen eigendom van de gemeente, start men vanaf februari met de bouw van een nieuwe vleugel met plaats voor 73 bedden (wat de totale capaciteit op 170 brengt). Een paar honderden meters verderop, op de terreinen van de voormalige staatsschool, komt er een nieuwe verkaveling van De Mandel met 22 sociale woningen, met daarnaast een nieuwe gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang (BKO) in het oude schoolgebouwtje.

De inkomhal van de nieuwbouw wordt ruim en modern.
Sam Vanacker De inkomhal van de nieuwbouw wordt ruim en modern.

Praktijklessen

"In de nieuwe buitenschoolse kinderopvang zal plaats zijn voor zestig kinderen", legt schepen van Gezin Karolien Damman (CD&V) uit.

"Op piekmomenten kunnen we zelfs tot 78 gaan. In juli moet het af zijn. Er komt een zeshoekig volume in het bestaande gebouw van de staatsschool, dat volledig gerenoveerd wordt. We gaan het optimaal gebruiken, want de zorgrichtingen van het Maria-Margareta-Instituut zullen er overdag praktijklessen krijgen." Kostenplaatje: 680.000 euro (inclusief 150.000 euro subsidies). Voorts komt er een nieuwe parking en werd een laatste stuk grond weliswaar aangekocht door de gemeente, maar blijft het onbebouwd met het oog op een eventuele uitbreiding van het wzc.

Nog in 2017 wordt er verder gewerkt aan het nieuwe DIFTAR-containerpark in de Hoogledestraat (naast de spoorweg) dat in het najaar de deuren opent, wordt gestart met de nieuwbouw van school De Linde in Zarren, krijgt basisschool De Kreke een nieuwe refter en - last but not least - starten tegen het einde van het jaar eindelijk de werken aan de Brouwerijsite, waar op termijn een appartementsblok, een nieuw rusthuis en een dertigtal assistentiewoningen komen.