Na lange voorgeschiedenis gaat heraanleg belangrijke Torhoutstraat eindelijk van start

Schepen Toon Vancoillie en burgemeester Karolien Damman in de Torhoutstraat in Kortemark, die helemaal wordt vernieuwd.
TVA Schepen Toon Vancoillie en burgemeester Karolien Damman in de Torhoutstraat in Kortemark, die helemaal wordt vernieuwd.
De gemeenteraad heeft de lastvoorwaarden en gunningswijze voor de aanleg van een vrijliggend fietspad tussen Kortemark en Torhout goedgekeurd. De stad Torhout en gemeente Kortemark zetten al in 2010 de eerste stappen voor dit project, dat ook voorziet in een volledig heraanleg van de belangrijke invalsweg. 

De heraanleg van het tracé zal in twee fasen gebeuren. De eerste fase omvat een hele boterham: de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel, heraanleg van de volledige weginfrastructuur met verbreden van de beek ter hoogte van de Kasteelbeek, aanleg van een bufferbekken achter de begraafplaats van Kortemark en - toch wel het belangrijkste - de aanleg van een vrijliggend fietspad langs de Torhoutstraat in Kortemark en de Kortemarkstraat in Torhout. Dat laatste wordt gesubsidieerd door de provincie West-Vlaanderen. Logischerwijs wordt ook de openbare verlichting vernieuwd. Daarbij valt vooral het gebruik van zogenaamde ‘kreukelpalen’ op: lantaarnpalen die bij een botsing meebuigen en zo de schade voor het voertuig en de inzittenden kan beperken. 

Het traject van deze eerste fase loopt van aan het kruispunt met de Hermitagestraat tot aan de koker over de Kasteelbeek, goed voor ongeveer twee kilometer. De werken worden in totaal geraamd op ruim 1,8 miljoen euro. Kortemark betaalt daarvan zo’n 450.000 euro, waarvan goed 15.500 euro wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Milieumaatschappij. Ook de Vlaamse Milieumaatschappij en netbeheerder Fluvius hebben een flinke bijdrage in het project. 

De Torhoutstraat in Kortemark heeft de afgelopen jaren tal van oplapwerken ondergaan, maar een grondige heraanleg staat nu op de planning.
TVA De Torhoutstraat in Kortemark heeft de afgelopen jaren tal van oplapwerken ondergaan, maar een grondige heraanleg staat nu op de planning.

Lange voorgeschiedenis

De Torhoutstraat ligt er niet bepaald fantastisch bij, vooral het fietspad is hobbelig. “De start van de werken is voorzien voor het voorjaar van 2021, deze zullen vermoedelijk een jaar in beslag nemen", schat schepen Toon Vancoillie (Open Vld) in. “Er werd het voorbije decennium echter al een lange weg afgelegd door Torhout en Kortemark, die in 2010 samen een subsidieaanvraag indienden bij de provincie voor de aanleg van een vrijliggend fietspad. We zagen dit in 2011 goedgekeurd. Uit de eerste ramingen bleek dat die investering zonder subsidies van de Vlaamse Milieumaatschappij moeilijk haalbaar zou zijn en Torhout koos ervoor om in die omstandigheden het project niet verder te zetten. Door bijkomende inspanningen van Fluvius kon voor ons deel deze meerkost gedrukt worden en werd besloten om het project verder te zetten, mét de aanleg van een gescheiden stelsel. In 2012 werden de grondverwervingsplannen opgemaakt en kon met de grondverwervingen gestart worden", aldus de schepen. 

“De bouwvergunning kwam er in 2013, maar de provinciale dienst Waterlopen legde enkele voorwaarden op die een aanpassing van het volledige tracé inhielden”, zegt Vancoillie nog. “Daardoor was er een nieuwe bouwvergunningsaanvraag nodig.” Er waren ook nog buffervoorwaarden voor regenwater en een volledige rioleringsstudie vanaf de Markt tot de grens met Torhout en de Hermitagestraat. 

Tweede fase

“In een tweede fase wordt dan het stuk Torhoutstraat van aan de Hermitagestraat richting centrum van Kortemark onder handen genomen”, besluit Vancoillie. “Ook die werken zijn nog tijdens deze legislatuur voorzien. Deze beleidsperiode mag gerust beschouwd worden als die met de meest belangrijkste wegeniswerken.”