Gemeente Kortemark gaat alle 80-plussers persoonlijk opbellen om hulpvragen te beantwoorden

ANP XTRA
Kortemark blijft inzetten op communicatie tijdens deze coronacrisis. Om echt iedereen te bereiken, zullen nog ook tachtigplussers persoonlijk opgebeld met de vraag of ze al dan niet hulp nodig hebben.

“Ondanks onze inspanningen om zoveel mogelijk updates te verspreiden via de pers, sociale media en de eigen website, beseffen we dat we hiermee niet iedereen bereiken. Flyers bussen is ook niet ideaal, want de info die er ‘s ochtends wordt verspreid kan in deze snel evoluerende crisis al achterhaald zijn tegen de avond”, laten burgemeester Karolien Damman (CD&V) en schepen Christine Logghe (CD&V) weten. “Vooral ouderen vallen al eens uit de communicatieboot. Voor hen blijven radio en televisie vaak het belangrijkste informatiekanaal en meestal is dat ook wel voldoende. Maar wat als zij zelf hulp zouden willen?”

 Eind vorige week lanceerden de gemeentelijke communicatiedienst een tweeledige oproep: enerzijds naar burgers die graag een hulpbehoevende zouden willen helpen, anderzijds naar die hulpbehoevende dorpsgenoten zelf. “Op vandaag telt de poule vrijwilligers al een 40-tal namen, wat fantastisch en hartverwarmend is”, vervolgen Damman en Logghe. “Maar aan de kant van de hulpvraag blijft het stil. Hulp is vooral nodig bij de oudere bevolking, die misschien niet digitaal actief is. En de boodschap dus misschien nog niet kreeg. Daarom neemt Kortemark nu het initiatief om alle tachtigplussers in de gemeente zelf op te bellen met de vraag of ze hulp kunnen gebruiken in deze moeilijke tijden. Het Sociaal Huis beschikt intern over medewerkers die op die hulpvraag een antwoord kunnen bieden en anderzijds ligt er dus een lijst met namen van vrijwilligers klaar. Momenteel worden daartoe alle gegevens opgezocht. Eens alle inwoners van tachtig jaar of ouder zijn opgebeld – eerst de alleenstaanden, dan de koppels – worden ook senioren van 79 jaar, 78 jaar en ga zo maar door, volgens dezelfde procedure gecontacteerd. Dat begint normaal gezien allemaal nog in de loop van deze week.” 

Het gemeentebestuur benadrukt ook het belang van hulp aanbieden in je eigen buurt. “Daarom stelt de gemeente een kaartje ter beschikking, dat iedereen bij zijn/haar buren in de bus kan steken als hij of zij denkt dat de hulp misschien welkom zou kunnen zijn. Het kaartje is terug te vinden op www.kortemark.be.”