Gemeente keurt SAVE-actieplan goed

beeld ter illustratie
Kris Van de Sande beeld ter illustratie
Tijdens de jongste gemeenteraad werd het SAVE-actieplan goedgekeurd. Dat plan stelt zeven doelstellingen voorop om de verkeersveiligheid in de gemeente mee te verhogen. 

Al sinds de zomer van 2018 is Kortemark volop bezig met het onderschrijven van het SAVE-charter, een initiatief van de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen. “Daarin staan er zeven doelstellingen om de verkeersveiligheid te verhogen, zoals de opmaak van een verkeersveiligheidsanalyse, herziening van het mobiliteitsplan, het organiseren van buurtvergaderingen, het opwaarderen van trage wegen, de opmaak van een verkeersbordendatabase en het ondersteunen van het STOP-principe", zegt schepen van Mobiliteit Lynn Vermote (Open Vld). Ook sensibilisering en bijvoorbeeld werk maken van extra fietsenstallingen maken deel uit van het plan. De gemeente Kortemark zal twee keer per jaar met de initiatiefnemers van SAVE samenzitten met als doel op het einde van dit het SAVE-label te behalen.