Wijk- en adviesraden maken wensen bekend

In een goed gevulde cultuurkapel Altena hebben de wijk- en adviesraden hun grieven bekend gemaakt aan de politieke fracties met het oog op de komende bestuursperiode. Er waren verzoeken voor meer verkeersveiligheid voor jonge fietsers op weg naar school of sportclub en voor betere voetpaden. De sfeer was constructief. "Ik ben tevreden dat op geen enkel punt het huidig beleid wordt tegengesproken. Al zijn er nog leemtes in te vullen en mag er op vele domeinen de lat hoger gelegd worden", zegt schepen Joost Fillet (Dorpslijst Sander) voor Externe Communicatie vast.


Aan een aantal eisen werd al tegemoet gekomen, een aantal andere zaken zijn in uitvoering. Het gaat onder meer over werkingsmiddelen voor wijkraden, het erfgoedproject 222 jaar paardenkoersen, de toegankelijkheid van de openbare gebouwen en het voeren van een behoeftenonderzoek voor senioren.


"We konden vaststellen hoeveel mooie kansen er zijn voor het welzijn onze gemeente en bewoners. Het moet een aanmoediging zijn voor het geleverde werk en een uitdaging om de beste krachten te verenigen om de talrijke wensen te concretiseren", zegt schepen voor Cultuur Veerle Van Dyck (Dorpslijst Sander). (CML)