Vlaams regeerakkoord maakt gemeente bijna 1 miljoen rijker

/
/ /
Door het Vlaams regeerakkoord krijgen de plattelandsgemeenten een extra investering.

 “Voor Kontich levert dit nieuw Vlaams Open Ruimtefonds maar liefst 726.344,77 euro aan nieuwe inkomsten op. Ook de Vlaamse tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage bespaart onze gemeente nog eens 235.131,41 euro, samen goed voor 961.476,18 euro extra investeringsruimte”, berekende schepen van Financiën Wim Claes (Open Vld).

“We zijn heel tevreden dat Bart Somers, nieuw Vlaams Minister van Binnenlands Bestuur (Open Vld), de gemeenten op deze manier meer financiële ademruimte en slagkracht geeft. Zo kunnen we meer investeren in onze open ruimte en het landelijk karakter van onze gemeente vrijwaren”, reageert Karel Van Elshocht (Open Vld), schepen van Omgeving opgelucht.

Ook Burgemeester Bart Seldeslachts (N-VA) is enthousiast: “De komende weken stellen we onze erg ambitieuze meerjarenplanning voor aan de burger. De komende jaren investeren we volop in de heropwaardering van ons openbaar domein. De extra inkomsten zijn vanzelfsprekend erg welgekomen.”

De financiële ondersteuning is samengesteld uit twee pijlers: enerzijds 50 procent tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage ter financiering van de ambtenarenpensioenen en anderzijds extra middelen uit een nieuw Open Ruimtefonds. Dat fonds is erop gericht om gemeenten meer middelen te geven om de open ruimte op hun grondgebied te onderhouden. De toelage is aanvullend op het Gemeentefonds, waar de gemiddelde jaarlijkse groei van 3,5% gehandhaafd blijft.
Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.