Verbouwing gemeentehuis kost 4 miljoen

De officiële kostprijs voor de verbouwing en de renovatie van het gemeentehuis, bedraagt 4.057.630 euro, zonder BTW en meubilair. Omdat de verbouwingen uitbesteed worden door het AGB, kan de btw teruggevorderd worden. De architecten strijken daarvan 385.474 euro of 9,5 procent, op. Met de huur van het tijdelijke gemeentehuis boven het vredegerecht (7.740 euro per maand) en de inrichtingskosten (69.921 euro) komen de kosten op bijna vijf miljoen euro of exact 4.929.128 euro, becijferde raadslid Luc Blommaerts (CD&V).


Die vindt dat het veel goedkoper had gekund. "De renovatiewerken, zoals het vervangen van ramen, waren nodig. Maar het was zeker niet nodig om de diensten van het OCMW in het gemeentehuis onder te brengen", aldus Blommaerts. In het begin was het voorzien dat ook de politie en Vrijetijdsdienst zich in het gemeentehuis zouden huisvesten. De Vrijetijdsdienst heeft ondertussen een stek gevonden in het cultuurpunt Sint - Jan. De politie krijgt een onderkomen in de nog te verbouwen Romeo-site aan de Duffelsesteenweg. (CML)