Oud-gemeentehuis zoekt nieuw elan

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN KONTICH

Het oud-gemeentehuis in Waarloos werd opgetrokken in 1903.
De Freine Het oud-gemeentehuis in Waarloos werd opgetrokken in 1903.
Het oud-gemeentehuis kwam deze legislatuur in het oog van een storm terecht. De oorzaak: het plan van de meerderheid om de verenigingen te verhuizen van de pastorie naar het gemeentehuis. Na hevig protest ging de deal uiteindelijk niet door. Ook de beslissing om er geen huwelijken meer te laten doorgaan, werd heel slecht onthaald. Die beslissing werd finaal door de gemeenteraad teruggedraaid. Hoe moet het de komende 6 jaar verder?

"We waren zeer verheugd dat alle Waarloose gemeenteraadsleden ons voorstel om het gemeentehuis van Waarloos terug open te stellen voor officiële plechtigheden mee ondersteunden", zegt Bert Verbessem (CD&V). "Ook het gebruik van dit gebouw door de bevolking, bijvoorbeeld door de dorpsraad, moet kunnen. De tuin en de andere lokalen in het voormalige gemeentehuis moeten mee worden opgenomen in het grotere masterplan voor Waarloos met onder meer de bevestiging van de zone achter de kerk als recreatiegebied."

Onroerend erfgoed

"Het gemeentehuis van Waarloos maakt deel uit van het beschermd dorpsgezicht van de omgeving van de kerk", zegt Tom Vandewalle (Open Vld). "Het gebouw zelf heeft de status van onroerend erfgoed. Dat betekent dat het niet zichtbaar mag verbouwd worden. Voor de invulling is dat een probleem, omdat het naar huidige normen niet echt functioneel is. Daarom lijkt mij een verkoop niet realistisch. Dus de gemeente zal er zelf invulling moeten aan geven.Nu wordt het opnieuw sinds kort gebruikt als trouwzaal voor huwelijken in Waarloos, als vergaderruimte door de dorpsraad en om er kleine expo's in tentoon te stellen. De fanfare houdt er ondertussen ook haar repetities. De conciërgewoning beneden wordt gebruikt door Het Vlaamse Kruis."

Advies van Erfgoedraad

"Ik meen dat het opportuun is om de komende jaren zo verder te werken: een combinatie van occasioneel gebruik door verenigingen", zegt Tom Vandewalle. "Dat is voor de gemeente op termijn van enkele jaren de goedkoopste en eenvoudigste oplossing. Ik vind dat de Erfgoedraad zich zou moeten buigen over de mogelijkheden tot verbouwing op langere termijn om het nut te verruimen, voor de gemeente of voor derden, zoals een kantoor voor een vrij beroep."


"Het voormalige gemeentehuis van Waarloos is een beschermd gebouw", zegt Peter Lambrechts (N-VA). Als je door het dorp rijdt, springt dit statig hoekhuis uit het begin van de twintigste eeuw meteen in het oog. We willen dan ook weloverwogen te werk gaan wat betreft de nieuwe bestemming ervan. Goed bestuur vereist dat we het hele plaatje bekijken, zoals de noodzakelijke toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Het herbestemmingsproject van het oude gemeentehuis van Kontich zit in een eindfase. Ik denk dat we van hun expertise zeker veel kunnen opsteken om het gemeentehuis van Waarloos zo optimaal mogelijk te bestemmen. Dit verhaal komt in ieder geval snel aan de beurt."


 (CML)