Nieuwe zitbanken op tien plaatsen

Het gemeentebestuur gaat op advies van de Seniorenraad op 10 verschillende plaatsen rust- en recreatiebanken plaatsen. Ook de Katholieke Vereniging Gehandicapten en Ziekenzorg Sint-Rita kreeg haar zeg. In de Antwerpsesteenweg, Duivenstraat, Mechelsesteenweg, in de voortuin van de Academie en op het pleintje aan de Sint-Ritakerk worden er gewone zitbanken geplaatst.


De recreatieve banken in de vorm van een piano komen in de Duffelshoek, Bosbroekstraat, Meylstraat, in Waarloos op de nieuwe wandelroute en aan het Sint-Ritacollege. (CML)