Nieuwe trage wegen dankzij Europees subsidiereglement

Door zich in te schrijven in het Europees project 'Nature Smart Cities', kan de Zuidrand genieten van Europese subsidies tegen de klimaatverandering. Daarmee kunnen een aantal trage wegen-projecten opgestart worden.

"Als voorzitter van streekvereniging Zuidrand ben ik blij dat we met dit subsidieproject belangrijke investeringsmiddelen naar onze regio kunnen brengen. Binnen de Zuidrand zullen we met steun van 'Nature Smart Cities/Gemeenten' zeven demonstratieprojecten in Kontich, Hove, Lint, Aartselaar, Mortsel, Borsbeek en Edegem kunnen realiseren", zegt voorzitter en Kontichs burgemeester Bart Seldeslachts.


Concreet zullen trage wegen aangelegd worden, halfverhardingen of vlonderpaden in valleigebieden.


In Lint bijvoorbeeld, wordt geïnvesteerd in de aanleg van een trage weg die het bestaande Laarzenpad zal verlengen.

Halfverharding

In Kontich wordt de trage verbinding doorheen de oude spoorwegberm in het centrum voorzien van een halfverharding.


Het westelijk pad in Hof ter Linden in Edegem zal vervolledigd worden met een vlonderpad.


Ook in de gemeente Aartselaar zal een vlonderpad aangelegd worden langsheen een bestaande buurtweg in het valleigebied.


In Borsbeek wordt een bestaande verharding verwijderd en vervangen door een halfverharding.


In Mortsel zal op de groene berm een halfverharding aangelegd worden.

Trage weg

In Hove wordt gewerkt aan een trage weg langsheen de Lachenebeek.


"Elke gemeente draagt zijn steentje bij. In totaal kan 240.000 euro aan Europese subsidies geïnvesteerd worden in de realisatie van deze trage wegen. De gemeenten leggen hier telkens een cofinanciering van 40 procent bij", vult ondervoorzitter en schepen van Leefmilieu in Edegem Goedele Van der Spiegel aan.


(CML)