Nieuwe BIN van Sint-Ritawijk telt meteen 150 leden

Zaterdagmorgen werd het buurtinformatienetwerk (BIN) in de Sint-Ritawijk opgestart. De ondertekening van de overeenkomst tussen korpschef Ivo Vereycken van de politiezone Hekla, burgemeester Bart Seldeslachts en Luk Rypens, afgevaardigde van de aangesloten buurtbewoners, vond plaats op het speelpleintje over het Sint-Ritacollege in het bijzijn van een 50-tal opgekomen buurtbewoners. 
Van links naar rechts: burgemeester Bart Seldeslachts, korpschef Ivo Vereycken, initiatiefnemer Luk Reypens, en postoverste Steve Van Herck
Klaas De Scheirder Van links naar rechts: burgemeester Bart Seldeslachts, korpschef Ivo Vereycken, initiatiefnemer Luk Reypens, en postoverste Steve Van Herck

“Dit is het derde grote BIN in onze gemeente”, zegt burgemeester Bart Seldeslachts. “Het grote voordeel van een BIN is dat de bewoners mee kunnen uitkijken naar de veiligheid. Meestal is dat wel preventief. Maar zo kunnen we voorkomen dat er niet in een hele straat wordt ingebroken. Daarom zijn alle tips heel belangrijk. Een tijd geleden heeft men in Aartselaar dankzij het BIN enkele verdachten op heterdaad kunnen betrappen. Als burgemeester ben ik verantwoordelijk voor de veiligheid van de bewoners. Maar het geeft wel een prettig gevoel dat je vanuit de bevolking medewerking krijgt. Daarom ben ik ook de mensen zeer dankbaar die het BIN hebben opgestart.”

Burgemeester Bart Seldeslachts ondertekent de overeenkomst van het BIN-project
Klaas De Scheirder Burgemeester Bart Seldeslachts ondertekent de overeenkomst van het BIN-project

In de Sint-Ritawijk, waartoe ook de Tuinwijk behoort, wonen een 1.000-tal gezinnen. Initiatiefnemer Luc Rypens slaagde er samen met acht bewoners in om zo’n 150 mensen lid te maken van het BIN.

Inbrakenplaag

“In de buurt zijn er al jaren plagen van inbraken, en zeker tijdens de donkere dagen, zoals nu. In buurten waar er  regelmatig wordt ingebroken waren de mensen heel snel bereid om lid te worden van het BIN. Wij zijn gestart met de bewoners te informeren door hun een brief te bezorgen. Nadien hebben wij alle gezinnen persoonlijk bezocht. In de Tuinwijk zijn er minder gezinnen die zich aangesloten hebben. Daar zullen we wellicht nog eens moeten langsgaan om hen te sensibiliseren. Wij hebben een contactgroep waarvan ik coördinator ben, die regelmatig samenkomt om de toestand te evalueren. Ook met politie neem ik regelmatig contact op, zodat we op de hoogte blijven van de verschillende tips die er zijn binnen gekomen”, legt Luc Rypens uit.

Enkele buurtbewoners vragen nog naar persoonlijke informatie
Klaas De Scheirder Enkele buurtbewoners vragen nog naar persoonlijke informatie