Meerjarenplanning: “Onenigheid binnen de CD&V-fractie?”

Schepen Willem Wevers (N-VA), bevoegd voor Openbare Werken, Jeugd en Mobiliteit en ook andere leden van het schepencollege (N-VA, Open Vld), hebben de indruk dat het niveau van het reageren op de meerjarenplanning van raadslid Luc Blommaerts (CD&V) te wensen overlaat. 

Gemeenteraad Kontich
/ Gemeenteraad Kontich

“Terwijl zijn collega’s, zoals fractieleider van CD&V Bert Verbessem, trachten op een constructieve manier oppositie te voeren op de gemeenteraad, vindt Luc Blommaerts het nodig om achteraf per mail nog volstrekt onvolledige of zelfs foute informatie te verspreiden. Dat smaakt zo zuur als een citroen”, zucht Willem Wevers

“Ik vraag me af of het voor CD&V zelf wel duidelijk is wie de troepen van CD&V nu leidt. Verbessem of Blommaerts? Ik heb de indruk dat ze er zelf niet uit geraken… En dus doet Luc Blommaerts maar wat. Zoals kritiek geven op zaken die ze (CD&V) mee goedgekeurd hebben. Of in de pers zaken aanklagen, waar Verbessem zelf reeds een antwoord op kreeg in de gemeenteraadscommissies of de gemeenteraad”, concludeert Willem Wevers.

Deze conclusie is het gevolg van een persbericht van raadslid Luc Blommaerts, waarin hij aangeeft dat zij (CD&V) met een aantal projecten zeker akkoord gaan. “Maar in de meerjarenplanning en in de strategische nota zitten voor ons toch nog heel wat onduidelijkheden en zelfs tegenstrijdigheden. En we geven geen blanco cheque”, stelt Luc Blommaerts.

Ter verduidelijking: Bert Verbessem is fractieleider van de CD&V in de gemeenteraad. Luc Blommaerts was vorig burgemeester, waardoor hij veel ervaring opdeed. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen behaalde hij maar liefst 1.165 voorkeurstemmen.

Schepen Willem Wevers verduidelijkt de punten waarover raadslid Luc Blommaerts het moeilijk mee heeft of waar hij vragen over stelt. We zetten ze voor u op een rijtje.

Sint-Jansplein: Er wordt in de meerjarenplanning inderdaad gesteld dat we het Sint-Jansplein gaan heraanleggen. Daarbij bepalen we zowel dat er op het Sint-Jansplein een parkeerfunctie behouden zal blijven, zodat we van de ontwerpers geen ontwerp krijgen zonder parkeerplaatsen. Anderzijds stellen we transparant dat er na de heraanleg minder parkeerplaatsen zullen zijn op het Sint-Jansplein. Een logisch gevolg van het feit dat we sterk willen inzetten op vergroening en leefbaarheid op dat plein. Dat spreekt elkaar dus niet tegen, maar het zijn beide randvoorwaarden. Belangrijk daarbij te vermelden is wel dat we, voor het verminderen van de parkeerplaatsen op het Sint-Jansplein, reeds extra parkeercapaciteit creëren op andere plaatsen in het centrum, zoals in de Spoorwegstraat.”

Vredegerecht: “Het is geen geheim dat het gemeentebestuur deze site graag zou verwerven om parkeerplaatsen te creëren voor ons handelscentrum. We hebben dat dan ook als actie opgenomen en starten de procedure om hier werk van maken. Uiteraard staan er nog vragen open en zal er met alle actoren zoals Post, Regie der Gebouwen en vredegerecht nog heel wat overleg nodig zijn, vooraleer de parking er kan komen. Het is logisch dat alle vragen hier nog niet beantwoord zijn, maar het zou een gemiste kans zijn de verwerving van de site niet op te nemen als doelstelling in de meerjarenplanning.”

Grond achter Academie: “We willen die zone netter aanleggen en beter bereikbaar maken door de aanleg van een extra trage weg. Vandaag ligt die zone er zeer slordig bij, dus dat moet beter.”

Gemeenteplein: “Inderdaad enkel de ontwerpfase doen we deze legislatuur. We hebben gekozen om 2 pleinen heraan te leggen deze legislatuur: Sint-Jansplein en Stationsplein. Om daar, naast de vele wegenwerken, ook nog Gemeenteplein aan toe te voegen is zowel praktisch als budgettair niet haalbaar”.

Mina Telghuis: “De aankoop van het Telghuis had 2 hoofddoelstellingen: Ten eerste willen we het Altena-park met een derde groter maken en vrijwaren van mogelijke bouwprojecten. Ten tweede lijkt dit ons een ideale locatie om ’t Brugske (crèche) naar daar te verhuizen”.

“Het Telghuis biedt bovendien echter nog ruimte voor veel andere zaken en die puzzel wordt momenteel gelegd. Bovendien moet ook nog duidelijk worden wat er bouwtechnisch mogelijk is en wat niet. Er zijn velen vragende partij, dus we zijn er zeer gerust op dat de volledige site nuttig gebruikt zal worden. Maar ondertussen hebben we toch maar weer wat groen in de gemeente gevrijwaard van bebouwing én maken we dat groen publiek toegankelijk”.

Altenacafetaria: “De heraanleg van het Altenapark is gepland in het najaar van 2020. Het heeft weinig zin om nu reeds een uitbater te hebben, voor een park dat binnen een aantal maanden weer ontoegankelijk wordt door de heraanleg. Daarom mikken we op 2021 om een uitbater te hebben, zodat de zaak kan openen in een mooi heraangelegd park met mooie speeltuin.”

Fietstunnel Sint-Rita: “Met of zonder verkaveling Groeningen, zal de fietstunnel op dezelfde locatie voorzien worden. Het gemeentebestuur verbindt zich er toe de fietstunnel niet los te laten, in welke situatie we ook zitten. Onder het kruispunt van Sint-Rita was niet uitvoerbaar, zonder van de Drabstraat enkelrichting te maken. De Drabstraat is immers niet breed genoeg voor dubbelrichtingsverkeer én een fietstunnel die meer dan 5 meter breed is en daar ergens zou moeten bovenkomen. Ook qua toegangshelling was het niet vanzelfsprekend onder het kruispunt zelf.”

Herberg De Ploeg: Er loopt inderdaad een oproep naar geïnteresseerden zodat we kunnen zien welke mogelijkheden ondernemers of anderen zien in dat gebouw. Daarvoor is geen toestemming van de gemeenteraad nodig. We willen gewoon de temperatuur al eens voelen, zodat we daar rekening mee kunnen houden als we een effectief dossier zouden uitschrijven. Zien geïnteresseerden daar in de eerste plaats horeca? Of iets totaal anders? Dat willen we weten en die vraag loopt dus. Daar is niks mis mee.”

Dak Sporthal: “Er worden wel zonnepanelen voorzien in het project waarnaar Blommaerts verwijst. Zowel op de kleedkamers als op het dak van de conciërgewoning worden zonnepanelen geplaatst. Op het dak van het zwembad worden ze voorlopig nog niet voorzien, maar bestaat de mogelijkheid wel om het te doen. Daar bekijken we de piste met coöperatieven. Op het dak van de sporthal zelf is het niet mogelijk en het zou zeer ingrijpend zijn om het mogelijk te maken. Het zou zowel veel tijd, als veel budget vergen om dit mogelijk te maken.”

“Met de nu voorziene werken moet de sporthal 4 maanden dicht. Indien we ook zonnepanelen op het dak van de sporthal willen leggen, leggen we eigenlijk een bom onder het seizoen van onze sportclubs. Tel daarbij op dat je op een groot deel van het gebouw dan wel zonnepanelen kan leggen, lijken ons de nadelen groter dan de voordelen, om ook zonnepanelen te voorzien op het dak van de sporthal.”

Politiepost: Het wijkteam zal in 2020 terug werken vanuit het gemeentehuis. In een latere fase is het een mogelijkheid dat, indien de politie dat zelf wilt, ze zouden verplaatsen naar een nieuw te bouwen gebouw op de Romeo-site, of vroegere rijkswachtpost aan de Duffelsesteenweg.”
Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.