Meerjarenplanning: Dorpslijst Sander vraagt meer ambitie voor klimaat, natuur en welzijn van de inwoners

“Het meerjarenplan van N-VA en Open Vld geeft ons de kans om het verschil te duiden tussen een bestuur met of zonder Dorpslijst Sander”, klinkt het bij de gemeenteraadsfractie van Sander. Vorige bestuursperiode maakte de partij deel uit van de meerderheid. Nu zit Dorpslijst Sander in de oppositie.
De gemeenteraadsfractie van Dorpslijst Sander bij de start van de legislatuur. Van links naar rechts: Veerle Van Dyck, Wim Annaert, Joost Fillet, Marjan De Neyer en Kiron Cocquyt. Kiron Cocquyt werd ondertussen vervangen door Nele Van der Spiegel.
/ De gemeenteraadsfractie van Dorpslijst Sander bij de start van de legislatuur. Van links naar rechts: Veerle Van Dyck, Wim Annaert, Joost Fillet, Marjan De Neyer en Kiron Cocquyt. Kiron Cocquyt werd ondertussen vervangen door Nele Van der Spiegel.

“Dit budget heeft een overschot 1 miljoen euro in 2025. Bovendien laat onze gemeente ruim vier miljoen euro tegoeden vanwege de Vlaamse overheid schieten door niet te reageren tegen de oneerlijke verdeling van de compensatiemiddelen op de responsabiliseringsbijdrage. Er is volgens ons bijgevolg heel wat meer mogelijk, bovenop de geplande acties”, is een algemene conclusie van Sander.

Patrimonium 

Dorpslijst Sander dringt erop aan dat het patrimonium grondiger moet onderhouden worden. “De sportzone De Nachtegaal, de academie en de site van de gemeentelijke A-Ha! school worden slechts minimaal aangepakt. De renovatiekosten worden gewoon naar de toekomst doorgeschoven. De energiefactuur neemt ondertussen toe en dit terwijl investeringen in de energie-efficiënte van gebouwen een onderdeel is van een actief klimaatbeleid én een besparing op termijn”, oordeelt de Sander-fractie.

Schepen voor Patrimonium Cindy Vanbaeden (N-VA) ziet het anders. “Het is een goed beleid om een langetermijnvisie op te maken als men spreekt over het grondig onderhouden van gebouwen, daarom dat dit bestuur dan ook zal inzetten op het uitvoeren van conditiemetingen volgens NEN2767 (meerjarenonderhoudsplan).”

“Hiermee kan gestuurd worden op prestatie-eisen, zodat een eigenaar en beheerder inzicht heeft in de aanwezige gebreken en weet welke risico’s hij loopt als die niet worden opgelost. De norm zorgt er ook voor dat er betrouwbare informatie aangeleverd wordt waardoor meerjarenprogramma’s kunnen worden ontwikkeld en dat de juiste financieringen hiervoor kunnen gebeuren, ook op energetisch vlak zullen hier duurzame voorstellen uitkomen”, voorspelt schepen Vanbaeden.

Herberg De Ploeg

Dorpslijst Sander: “Het gebouw De Ploeg op het Sint-Jansplein dreigt dé gemiste kans van deze bestuursperiode te worden. Ondanks de vele suggesties die de adviesraden hiervoor deden, wil het gemeentebestuur De Ploeg uitbesteden of zelfs verkopen. De historische waarde van het gebouw, de unieke locatie met de mogelijke interactie met de bib en het cultuurpunt, het museum en het seniorenlokaal en de samenhang met het plein dat wel aangepakt wordt, maakt van de Ploeg één van de grote opportuniteiten van deze legislatuur. Die opportuniteit dreigt verloren te gaan.”.

Schepen Cindy Vanbaeden
/ Schepen Cindy Vanbaeden

Volgens schepen Cindy Vanbaeden is het uitermate opportunistisch is om te refereren naar het 1 miljoen die als buffer in het Beheers- en Beleidscyclus (BBC) is voorzien. “Het verleden leert ons dat Kontich erin slaagt om 97% van de uitdagingen te realiseren en dan is een buffer geen overtollige luxe om onvoorziene meerkosten op te vangen. Indien alsnog zou blijken dat er effectief een licht overschot zou gerealiseerd worden, dan is schuldafbouw geen minpunt” vindt schepen Vanbaeden.

Natuur en biodiversiteit

Dorpslijst Sander wenst meer natuur én biodiversiteit in Kontich. “De aankoop van een deel park verwelkomen we, maar dit is enkel een status quo. Onze eis blijft om méér natuur en bos te creëren en actief in te zetten op de kwaliteit van de open ruimte en de biodiversiteit: de ambitie van 1m² natuur of bos per inwoner en per jaar wordt verlaten door dit bestuur. Er zijn géén concrete plannen voor extra natuur waardoor de lokale klimaatacties veel te beperkt blijven. Nochtans dringt te tijd en is een versnelling nodig.”

“Dit onderdeel hebben wij in het Beleids- en beheercyclus (BBC) expliciet opgenomen als een prioriteit. Het bestuur zal elke mogelijkheid die zich aanbiedt bekijken en indien mogelijk de nodige stappen ondernemen om dit te verwerven of om te zetten in groen. Hetgeen wij niet gaan doen is bouwgrond aankopen om dit als bos of groen in te richten. Open-Vld heeft respect voor de eigendom van de burger en als die een bouwgrond bezit gaan wij dit niet beletten om daar te bouwen. Wat betreft de 1m2 natuur of bos per inwoner en per jaar moet ik stellen dat het vorige legislatuur hier prat op gaat maar dat de realisatie gebeurt door natuurpunt. Indien dit wordt beschouwd als realisaties van het bestuur dan heeft het huidige bestuur reeds meer gerealiseerd door 15.000 bomen te planten in de Edegemse beekvallei”, legt schepen van Omgeving Karel Van Elshocht (Open Vld) uit.

Welzijn

Dorpslijst Sander wil het welzijnsbeleid versterken.

Nele Van der Spiegel (Dorpslijst Sander)
/ Nele Van der Spiegel (Dorpslijst Sander)

“Naast de werking van het buurthuis Den Alf in Kontich-Kazerne en de ruimte in het centrum waar de sociale kruidenier zal gevestigd worden, moet de buurtgerichte zorg nog meer worden uitgebouwd, ook in Waarloos en in de Sint Rita wijk of tuinwijk. Bijzonder van belang voor de groep senioren, die sterk zal toenemen de volgende 5 jaar. Voor de jongsten willen we meer kinderopvang, niet enkel in het centrum maar in de verschillende wijken”, stelt Dorpslijst Sander.

Schepen voor Welzijn Cindy Vanbaeden: “In ons meerjarenplan staat wel degelijk vermeld dat we zullen inzetten op het verder uitbouwen van een afgestemd lokaal (thuis)zorgaanbod in het bijzonder gericht naar ouderen en kwetsbare groepen. De oprichting van de eerste sociale kruidenier is al een mooi concreet voorbeeld van dit beleid. uit een analyse is gebleken dat er momenteel een goede spreiding is op vlak van kinderopvang in Kontich Waarloos, en die wensen we uiteraard ook te behouden. Er zal deze legislatuur vooral ingezet worden op toegankelijke, betaalbare en kwalitatieve kinderopvang, bovendien gaan we de strijd aan tegen gezins- en kinderarmoede.”

“In de de armoedebestrijding is het betaalbaar wonen essentieel”, gaat Dorpslijst verder. “Over de uitbreiding van het aanbod sociale woningen is het meerjarenplan te vaag. Dorpslijst Sander doet concrete suggesties zoals een huursubsidie voor wie op de wachtlijst staat, en een voorstel om de Romeosite in te zetten voor sociale huisvesting.”

Daarop belooft schepen Vanbaeden dat het bestuur zich zal inderdaad zal inzetten op het steunen en faciliteren van projecten die het sociaal bindend objectief helpen realiseren door middel van het opleggen van financiële in de plaats van sociale lasten. “Het is ook een goed beleid als er eerst nagedacht wordt over een visie rond (sociaal)wonen, alvorens het geld al te beginnen uitdelen”, aldus schepen Vanbaeden.

Inspraak bevolking

“Het is een troef die het bestuur onvoldoende uitspeelt. Vele vragen van adviesraden blijven onbeantwoord: een jeugdopbouwwerker, invulling van De Ploeg, alternatieven voor een ondergrondse parking, meer klimaatadaptatie en meer natuur. En over het behalen van het Bindend Sociaal Objectief, de verdere uitbouw van een sterk lokaal mondiaal beleid en meer aandacht voor mensen met een beperking.”, stelt de fractie van Dorpslijst Sander vast.

Schepen voor Omgeving Karel Van Elshocht
/ Schepen voor Omgeving Karel Van Elshocht

“Als er nu iets is waar wij gedurende dit jaar hebben op ingezet dan is het zeker de inspraak van de burger aanhoren en verwerken in het BBC. Gedurende de drie participatie momenten in de Sint-Ritawijk, Waarloos en Pronkenborg, hebben wij alle vragen verzameld en zijn integraal door iedereen beantwoord. Ik denk niet dat dit in het verleden zo doorgedreven is gebeurd. Het vorig bestuur met Sander heeft hier geen realisaties ondernomen Zij refereren naar parkzone Groeninghe, maar tot op heden is daar nog geen enkele woning gerealiseerd.”, aldus schepen Karel Van Elshocht.

Meer aandacht voor de sporters

Ten slotte vraagt Sander meer aandacht voor àlle sporters en voor àlle vrijetijdsbeoefenaars, ook als ze niet bij een club of een vereniging zijn aangesloten. 
“Wij zijn ervan overtuigd dat ten minste 80 procent van de verzuchtingen van de burger worden verwoord door de verenigingen. De burgers die de laatste 20 procent vertegenwoordigen kunnen ons altijd bereiken via email of gsm. Alle schepenen zijn ten alle tijden bereikbaar”, klinkt het bij  het schepencollege.
Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.