Leerlingen Sint-Jozefinstituut zeggen ‘neen’ tegen radicalisme, haat en afgunst

Leerlingen aan de Turkse Moskee in de Everaertstraat
SJI Leerlingen aan de Turkse Moskee in de Everaertstraat
Omdat de leerlingen van het Sint-Jozefinstituut ‘neen’ zeggen tegen radicalisme, haat en afgunst en volop gaan voor verdraagzaamheid op religieus vlak, maakten ze kennis met verschillende geloofsgemeenschappen. De afgelopen weken gingen de leerlingen van het vijfde jaar middelbaar ASO, TSO, BSO in het kader van de lessen godsdienst, onder begeleiding van hun godsdienstleerkrachten, op excursie naar Antwerpen.

Daar maakten ze voor het zesde jaar op rij kennis met de verschillende wereldgodsdiensten. Vooral het Jodendom, Christendom en de Islam kwamen uitgebreid aan bod.

Dit om de interreligieuze dialoog nog beter tot stand te brengen en de andere religies te leren begrijpen. Nieuw dit schooljaar was dat de leerlingen niet langer de Senegalese moskee in de Lange Kievitstraat bezochten maar wel de Turkse moskee in de Everaertstraat. De leerlingen betoonden veel interesse en waren onder de indruk van bepaalde godsdienstige gebouwen zoals de synagoge, moskee en kathedraal.

Ze kregen complimenten van de begeleidende gidsen voor hun lovend initiatief.

“Zij weten dit prachtige project en onze realisaties te waarderen en laten dat dan ook graag en loyaal merken door hun interesse te tonen. Daar blijven wij het voor doen. Wij zijn wel fier op ons vijfde middelbaar”, merkt godsdienstleraar Ivan Dockx op.

“Zo blijven wij strijden tegen haat, afgunst, radicalisering en brengen wij een positieve boodschap tegen verzuring, jaloersheid, negativiteit. Dit blijft meer dan ooit nodig!”, klinkt het vanuit de school.

Leerlingen luisteren met veel aandacht naar één van de gidsen
SJI Leerlingen luisteren met veel aandacht naar één van de gidsen