Kontich stelt seniorenbeleidsplan voor: “Extra aandacht voor sociaal kwetsbare ouderen”

Kontich bestaat voor één vierde uit senioren.
Photo News Kontich bestaat voor één vierde uit senioren.
Kontich heeft als een van de gemeenten in de regio een seniorenbeleidsplan opgemaakt. In het plan gaat veel aandacht naar zorg, welzijn, mobiliteit en bereikbaarheid.

Eén vierde van de Kontichse inwoners behoort tot de seniorengroep. Het gemeentebestuur vond het dan ook broodnodig om een seniorenbeleidsplan te laten opmaken dat antwoorden biedt op de noden en behoeften van deze mensen. Dat plan is nu, na een intensieve bevraging bij ruim 400 senioren en bijkomende toetsingen bij onder meer de seniornaad en sociale raad, voltooid. Het werd unaniem goedgekeurd op de gemeenteraad.

“We willen in de beleidsperiode 2020-2025 werk maken van een geïntegreerd en participatief ouderenbeleid met specifieke aandacht voor de meest zorgbehoevende en sociaal kwetsbare ouderen. Het seniorenbeleidsplan somt op wat we als lokaal bestuur doen of gaan doen om de aangekaarte noden en behoeften te realiseren. Het hoe wordt uitgewerkt door de verantwoordelijke dienst”, licht schepen voor Senioren Luc Abrams (Open Vld) toe.

Evaluatiemomenten

“In het plan gaat veel aandacht naar zorg en welzijn, de mobiliteit en bereikbaarheid van de reeds bestaande activiteiten en het informeren van onze senioren via het seniorenblad en de seniorenbeurs. We bouwen evaluatiemomenten in die zowel gericht zijn op de uitvoering en impact van de verschillende acties alsook op de realisatie van de algemene doelstellingen van het seniorenbeleidsplan”, aldus Abrams. 

Lode Conings, voorzitter van de seniorenraad, drukt zijn erkentelijkheid uit: “Het plan is geschraagd op objectief en wetenschappelijk onderzoek en senioren werden mee participatief betrokken in de opbouw. Ik ben ook bijzonder blij met de afspraak tot jaarlijkse evaluatie. Dat bewijst de ernst waarmee het bestuur in deze legislatuur haar engagement jegens senioren wil opnemen.”