Gemeente wil huis naast De Ploeg kopen

De gemeenteraad zette het licht op groen om een onderhandelingsprocedure te starten voor de aankoop van het huis door het schepencollege met de eigenaar.

Café De Ploeg op het Sint Jansplein is al eigendom van de gemeente, maar de gemeente wil beide gebouwen samenvoegen tot één locatie. Vroeger diende het gebouw van café De Ploeg ook als pastorie en rijkswachtkazerne. In 2013 werd er reeds getracht om het huis aan de kopen voor 160.000 euro. De onderhandelingen sprongen toen af, omdat alle eigenaars bij de ondertekening van de akte niet aanwezig waren. De uitbaters van de herberg zijn al geruime tijd gestopt met de uitbating. De basketploeg heeft de lokalen nu in gebruik. In toekomst wil de gemeente er culturele en sociale activiteiten organiseren. "Mocht de aankoop doorgaan, is het niet de bedoeling om er meteen verbouwingswerken uit te voeren. Maar we zullen de ruimten al wel nuttig kunnen gebruiken om er bijvoorbeeld materialen in onder te brengen", zegt burgemeester Bart Seldeslachts (N-VA). "De plannen om het Sint - Jansplein in te richten tot ontmoetingsplein vorderen gestaag", weet Schepen Joost Fillet. (CML)