Gemeente organiseert verkeersenquête over Meylweg

Meylweg.
Benoit De Freine Meylweg.
Naar aanleiding van de proefopstelling met wegversmallingen in de Meylweg wil de gemeente zich bij omwonenden, verenigingen en sportclubs informeren of de proefopstelling voldoende is of moet bijgestuurd worden.

“Uit de reacties die we nu al kregen, blijkt het voor de zwakke gebruiker nadelig te zijn dat zij ook moeten slalommen”, luidt het. De enquête die aan de bewoners per brief werd voorgelegd bestaat uit vijf scenario’s, waaruit de betrokkenen kunnen kiezen. Volgens de klachten van omwonenden en gevestigde verenigingen en sportclubs wordt de Meylweg veel gebruikt als sluipverkeer en zijn de snelheden te hoog.

Dit zijn de vijf scenario’s:

1. Meylweg enkelrichting maken voor motorvoertuigen, vanaf de Beeklaan, rijrichting Eikenstraat, in combinatie met fietsstraat.

2. Enkelrichting voor motorvoertuigen met voorkeur van scenario 1, maar scenario 2 is ook aanvaardbaar.

3. Knip in de Meylweg ter hoogte van VDP-sport.

4. verkeersremmende hindernissen.

5. geen maatregelen treffen.

Je kan je voorkeur mailen naar mobiliteit@kontich.be of de invulstrook bij de enquête afgeven in het gemeentehuis. “De uitslag van deze enquête is voor het lokaal bestuur een belangrijk criterium, waarmee we rekening willen houden bij het nemen van een definitieve beslissing”, verzekert het lokaal bestuur.