Gemeente maakt komaf met wateroverlast rond Colruyt-site

"De geplande onderhoudswerken aan de weg in de Beemdenlaan en Holle Eikaard zijn uitgebreid naar rioleringswerken. Dit komt omdat de Beemdenlaan en de omliggende wijk zeer gevoelig zijn voor overstromingen", zegt schepen van Openbare Werken Willem Wevers (N-VA).

"We beginnen in de Beemdenlaan en Holle Eikaard te werken met waterdoorlatende materialen, op het voetpad en de weg. Verder komt er een gescheiden rioleringsstelsel met een ondergrondse buffer. Maar dat zijn niet de enige maatregelen tegen wateroverlast", vertelt schepen Willem Wevers. "Oorspronkelijk zat het stuk Holle Eikaard niet mee in de plannen. Maar uit de waterstudies bleek dat de werken in de Beemdenlaan alleen niet voldoende zouden zijn om wateroverlast te voorkomen. Daarom komt er ook een gescheiden stelsel in de Holle Eikaard, van de Beemdenlaan tot aan Colruyt."

Verbinding

"Met winkelketen Colruyt kwamen we tot een overeenkomst. We mogen over de terreinen van de keten een verbinding aanleggen van de riolering tot de N1. Zo kan het overtollige water wegvloeien naar de gewestweg N1. Nu blijft het water in de Holle Eikaard en de Beemdenlaan staan. De verbinding betekent een gigantische stap. De ingreep moet zowel het aantal overstromingen als de ernst ervan sterk doen dalen", verzekert schepen Wevers.


Het gaat om een investering van in totaal 1,3 miljoen euro. Het aandeel van Rio-Link in de werken, de beheerder van het netwerk van riolen, bedraagt 970.000 euro. (CML)