Gemeente loopt 36.750 euro mis

ONGELDIG HUURCONTRACT MET CULTUURCAFÉ DE SPEELTUIN WORDT DURE GRAP

Cultuurcafé 'De Speeltuin' in het Altenadomein is nu gesloten wegens verbouwingswerken.
Marc Ceulemans Cultuurcafé 'De Speeltuin' in het Altenadomein is nu gesloten wegens verbouwingswerken.
Kontich mist 36.750 euro aan inkomsten door het niet innen van huurgelden bij de concessiehouder van het cultuurcafé 'BVBA De Speeltuin' in het Altenadomein. Daarnaast investeerde de gemeente 6.089 euro voor renovatiewerken aan de keuken van het cultuurcafé, wat volgens de overeenkomst niet was voorzien. Het niet ondertekenen van een overeenkomst ligt aan de basis van het probleem.

Dat ontdekte raadslid Wim Claes (Open Vld). Die ging grasduinen in de notulen van het schepencollege. Claes, die van een 'horrordossier' spreekt, overweegt met zijn partij een burgerlijke of een strafrechtelijke procedure op te starten.


Ondertussen is de concessiehouder failliet verklaard en werd er een curator aangesteld. Dat kwam de oppositie toevallig te weten tijdens de bespreking van de jaarrekening van 2014. De oppositie reageerde met ongeloof en verbijstering.

Raadslid Wim Claes.
Kos Raadslid Wim Claes.

Onverantwoord

"Zulke belangrijke informatie achterhouden is moreel onverantwoord", reageerde raadslid Luc Blommaerts (CD&V). Schepen van Cultuur Veerle Van Dyck (Sander), die bevoegd is voor het dossier, moest op alle vragen die over het dossier werden gesteld, het antwoord schuldig blijven.


Door het schepencollege werd in september 2013 beslist om een concessie uit te schrijven voor het cultuurcafé Altena tot 31 augustus 2015.


Gezien het om een korte periode ging, werd er besloten om de concessie onderhands uit te besteden. Die werd toegekend aan de 'VZW De Speeltuin' waarin de zoon van schepen Joost Fillet (Sander) aandeelhouder is. Schepen Veerle Van Dyck kreeg de opdracht om een overeenkomst tussen de partijen op te stellen. Raadslid Wim Claes vindt het frappant dat tijdens die zitting Joost Fillet (Sander) waarnemend burgemeester was.

Nieuwe keuken

In januari 2014 besliste het college - schepen Fillet was verontschuldigd - om 6.089 euro te investeren in renovatiewerken van de keuken van het cultuurcafé. Wim Claes protesteerde tegen de beslissing omdat deze kosten niet moeten gedragen worden door de gemeente.


Pas op 2 maart 2015 werd er een herinnering gestuurd naar de concessiehouder voor achterstallige huur en andere kosten. Samen voor een bedrag van 26.250 euro.


"De reden van deze laattijdige en eenmalige rappel was het feit dat er op 2 maart 2015, na 15 van de 20 maanden, nog steeds geen overeenkomst getekend werd door de bevoegde Schepen Veerle Van Dyck, waardoor de financiële dienst uiteraard geen officieel stavingstuk had om facturen of rappels te versturen", aldus Wim Claes.


Op 21 oktober 2015 ontving schepen Van Dyck een brief van de curator waarin het faillissement van 'BVBA De Speeltuin', wordt aangekondigd.


"Ook al deed de gemeente Kontich op 11 november aangifte van een totale schuld van 36.750 euro bij de curator, die som zal volgens mij nooit kunnen gerecupereerd worden door een gebrek aan activa en bevoorrechte schuldeisers omdat een getekende overeenkomst ontbeekt."


"Het is ons nu duidelijk geworden waarom de schepenen Van Dyck en Fillet het dossier nooit op de gemeenteraad brachten. Wij vragen aan de schepenen dat zij hieruit hun conclusies trekken", besluit Claes.