Er komen snelheidsremmende maatregelen in Meylweg

Het lokaal bestuur gaat maatregelen nemen om de snelheid in de Meylweg te doen afnemen. De Meylweg kwam het laatste jaar tweemaal in het nieuws. Eerst met de plannen van een bioscoopcomplex. Die konden verhinderd worden door acties van de omwonenden en het niet verlenen van een vergunning door het schepencollege, wegens teveel overlast. En in februari start er een openbaar onderzoek voor de aanvraag tot het bouwen van een feestzaal.

Meylweg, smal zonder fiets- en voetpaden
Benoit De Freine Meylweg, smal zonder fiets- en voetpaden


Het is gekend dat de Meylweg een druk bereden weg is en  niet geschikt door de smalle rijbaan, zonder fiets- en voetpaden. Bovendien moet de weg heel wat doorlopend verkeer slikken. Daarnaast liggen er aan de straat een aantal druk bezochte sportaccommodaties.

Snelheidsonderzoeken en controles van de gemeentelijke diensten en van de politiezone Hekla, wezen uit dat de snelheidslimiet van 30 km per uur niet voldoende gerespecteerd wordt. Bovendien krijgt het lokaal bestuur regelmatig opmerkingen van zwakke weggebruikers die zich niet veilig voelen tussen het autoverkeer in de Meylweg.

Het lokaal bestuur gaat op verschillende punten en regelmatige afstanden rechts en links van de weg, wegversmallingen laten uitvoeren. In eerste instantie worden die uitgevoerd door het plaatsen van tijdelijke en verplaatsbare bakenborden.
Nadien komt er een evaluatie die zal moeten uitwijzen of de ingrepen hun doel niet gemist hebben. De bewoners worden bij de evaluatie betrokken.
1 reactie

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.


  • Roger Rymen

    Spijtig dat die Meylweg (die zelfs voorkomt op de kaart van Ferraris van 1778) al jaren lang als sluipweg wordt gebruikt. Voordien was heel deze zone ingekleurd als niet te bebouwen groenzone, je moet daar nu eens gaan kijken. Een en al verloedering. Er werd zelfs gebouwd zonder voorafgaandelijk archeologisch onderzoek alhoewel ik praktisch zeker ben dat er Gallo-romeinse sporen waren te vinden.