CD&V huldigt haar 100-jarig boegbeeld Madeleine Van Acker

Van links naar rechts: Luc Blommaerts, Madeleine, Erna De Pauw, en Jef Plasmans. Wegens iets later toegekomen, staat Leo Vermeulen niet mee op de foto.
CD&V Van links naar rechts: Luc Blommaerts, Madeleine, Erna De Pauw, en Jef Plasmans. Wegens iets later toegekomen, staat Leo Vermeulen niet mee op de foto.
Op 29 januari trok een delegatie van CD&V, afdeling Kontich-Waarloos, met bloemen naar het woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw in Antwerpen, om haar 100-jarig boegbeeld Madeleine Van Acker te huldigen.

De delegatie bestond uit Luc Blommaerts (ex-schepen en burgemeester), Jef Plasmans (ex-schepen en burgemeester), Erna De Pauw (ex-schepen) en Leo Vermeulen (ex-voorzitter).

“Madeleine kan heel veel verdiensten op haar uitgebreid palmares schrijven. Niet alleen voor onze partij, maar ook voor de Kontichse gemeenschap. De mensen van de iets oudere generatie, zullen dit zeker kunnen herinneren en bevestigen”, vertelt vorig burgemeester Luc Blommaerts.

Op 29 januari 1920 wordt Magdalena Van Acker in Kontich thuis in de Molenstraat geboren. Magdalena is haar officiële naam. Maar als kind noemde iedereen haar Leentje en later werd dit Madeleine. Bijna heel haar leven speelt zich af in Kontich.

Lerares

Na het behalen van het diploma als regentes, begon ze als lerares in het Altena Instituut. Toen Madeleine in 1943 huwde, stopte ze met werken, zoals dit destijds de gewoonte was.

Maar stilzitten kon Madeleine niet. Ze was heel actief in het parochiale leven. Meer dan 75 jaar was ze lid van de Vrouwengilde, waarvan ze 21 jaar voorzitster was.

Daarnaast bekommerde de jubilaris zich om het Kinderwelzijn–VZW De weeg. Als comitédame was ze daar 45 jaar actief, waarvan 25 jaar als voorzitster.

Madeleine was ook lid van de parochieraad van Sint-Martinus en Ziekenzorg. Tevens zong ze vele jaren mee in het Requiemkoor.

Zo kwam de honderdjarige bij de toenmalige CVP terecht, nu CD&V, die in 1970 op zoek was naar vrouwen, als versterking voor haar verkiezingslijst.In 1970 kwam ze als eerste vrouw op, als vierde op de lijst. Van 1972 tot eind 1982, maakte ze deel uit van de gemeenteraad.

Woonzorgcentrum

“Madeleine bleef  tot op zeer hoge leeftijd actief. In 2015 wordt haar gezondheid echter minder. Sindsdien verblijft ze in het woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw in Antwerpen. Daar vinden we haar nog dagelijks terug in de cafetaria bij het lezen van een boek of het maken van een praatje. CD&V Kontich-Waarloos wenst Madeleine van harte geluk met haar 100ste verjaardag en hoopt dat er nog vele mooie jaren mogen volgen”, hoopt ook Luc Blommaerts en de andere leden van CD&V.