Bewoners Eekhoven krijgen in beroep gelijk in hun protest tegen bouw woonproject

Bewoners Eekhoven
/ Bewoners Eekhoven
De bewoners van Eekhoven kregen in beroep gelijk van de provincie in hun protest tegen een woonproject dat te dicht tegen hun achtertuinen zou gebouwd worden. Aanvankelijk werd het project door de gemeente goedgekeurd. 

De woningen zouden gebouwd worden op het perceel op de Mechelsesteenweg 200, naast de supermarkt Carrefour. Volgens de bewoners werden zij voor dit beroep onder druk gezet door de projectontwikkelaar. “Via zijn advocaat dreigde hij met een burgerlijke vervolging indien ze hun beroep niet introkken”, klinkt het.

“De provincie vond nog meer overtredingen dan wij hadden ingediend. De afstand tussen de perceelgrens van de nieuwbouw en de tuinen van de bewoners moet minstens 10 meter zijn en geen 7. Zeventien ondergrondse parkeerplaatsen zijn te smal en dienen te worden geschrapt. Alle fietsbergingen zijn te klein en de dakkapellen zijn groter dan toegelaten. Daarnaast voldoet het project niet aan de goede ruimtelijke ordening: er is te veel inkijk door de dakterrassen met zicht op de tuinen. De ontwikkelaar kreeg van de provincie het advies om parkeerplaatsen bovengronds te voorzien en de inrit te verplaatsen naar de kant van de Carrefour. Dit om de hinder voor de aanpalende bewoners te minimaliseren”, lichtte de provincie de bewoners toe.

De ontwikkelaar kreeg 60 dagen uitstel voor het indienen van nieuwe en aangepaste plannen. De nieuwe plannen werden ondertussen ingediend en zullen door de provincie beoordeeld worden.

“Waarom verleende ons gemeentebestuur een vergunning aan een project met meerdere overtredingen van haar eigen bouwreglement? Is het omdat in de vergunning staat dat een volledige gelijkvloerse verdieping kosteloos dient overgedragen te worden aan de gemeente?”, vragen de bewoners zich af.

De bestendige deputatie gaf de gemeente opdracht om een nieuw openbaar onderzoek te starten. Dit loopt tot en met 13 oktober. De plannen kan je inkijken bij de dienst Omgeving van de gemeente.

Volgens schepen van Omgeving Karel Van Elshocht (Open Vld) heeft de deputatie nog geen uitspraak gedaan over het dossier.

Verschillende standpunten

“Tijdens de hoorzitting zijn de verschillende standpunten aan bod gekomen en toonde de aanvrager zich bereid om tegemoet te komen aan de bedenkingen van de buurt”, reageert schepen Van Elshocht. “Over de afstand met de perceelgrens heeft de provincie in het verleden reeds andere uitspraken gedaan en de parkeerplaatsen zijn te smal op bepaalde plaatsen door de kolommen in de onderbouw hetgeen niet echt uitzonderlijk is in andere projecten. De gelijkvloerse verdieping die wordt overgedragen zijn te wijten aan lastvoorwaarden die de gemeente altijd oplegt en die een tegemoetkoming zijn voor de onrechtstreekse kosten die de gemeente draagt.”

“Wat betreft het onder druk zetten van de mensen die in beroep zijn gegaan kan ik enkel zeggen dat ik dit betreur maar dat dit buiten onze bevoegdheid ligt”, aldus de schepen nog.
Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.