'Rap op Stap' voor mensen met een beperkt budget

'Rap op Stapkantoor voor mensen met een beperkt budget' is een nieuw project waarmee het OCMW uitpakt. "Iedereen heeft recht op vakantie", klinkt het. Mensen met een beperkt budget kunnen iedere woensdag van 13 tot 16 uur terecht in het 'Rap en Stapkantoor' in het Buurthuis Den Alf in Kontich - Kazerne. Ze worden er met raad en daad bijgestaan. Zo worden ze geholpen met het zoeken naar geschikt vervoer en met de berekening van de kostprijs. Volgende week woensdag is er tijdens de seniorenraad, die plaatsvindt in De Brouwerij om 9.30 uur, een uiteenzetting van het project.


Meer info en voorwaarden via www.kontich.be/rap-op-stap.


(CML)