Sociaal Huis pakt kinderarmoede aan

Het Sociaal Huis van Koksijde heeft een eerste reeks actiepunten klaar om de kindarmoede aan te pakken. "Op www.koksijde.be/k-rechtenverkenner staat een bundeling van alle rechten waarop een inwoner van Koksijde aanspraak kan maken", overloopt Sieglinde Dewaele, diensthoofd Algemeen Welzijnswerk. "Samen met vzw 't Schouderkloptje uit Zarren plannen we de opleiding 'wat is armoede?' voor iedereen die met kinderen in aanraking komt. Bedoeling is de cursisten duidelijk te maken wat armoede kan aanrichten. Op www.koksijde.be/signaalkaartarmoede kunnen leerkrachten en directies een kaart downloaden waarop ze melding kunnen maken van een mogelijk geval van kinderarmoede. We hebben een overlegplatform opgericht en op de eerste bijeenkomst hebben we de knelpunten vastgelegd. Zo stelden we vast dat de hulpverlening soms te laat wordt verwittigd. De diensten moeten ook nauwer samenwerken. In de toekomst willen we één centraal meldpunt voor kinderarmoede."


Het sociaal huis krijgt voor zijn project 'Iedereen Mee' van de overheid 25.000 euro subsidies.


(GUS)