Nieuwe politiek partij Koksijde Vooruit wil golf Ter Hille privatiseren

De nieuwe partij Koksijde Vooruit bevroeg de inwoners en stelt nu een programma met tien prioriteiten voor. Een van de opmerkelijkste punten is dat van de privatisering van golf Ter Hille.

"De financiële druk op onze gemeentekas zou daardoor dalen", vindt lijsttrekker Elwin Van Herck. "Nu kost het onderhoud en de uitbating van het golfterrein handenvol geld. De private sector zou dat minstens even goed of zelfs beter doen." Andere bezorgdheden van de burgers zijn volgens Koksijde Vooruit het tekort aan openbare toiletten, fietsrekken en zitbanken. "Het strandbad in Oostduinkerke zou volgens de inwoners ook een half jaar open moeten zijn", overloopt Van Herck de resultaten van de enquête. "Betaalbaar wonen, een grondstop en halt aan hoogbouw zijn belangrijk voor de toekomst van Koksijde." De partij heeft ook aandacht voor de jongeren die in Koksijde wonen. "We moeten jonge gezinnen aantrekken. Investeren in de jeugd is een must. Daarom moeten we dringend werk maken van een vernieuwd jeugdhuis. Ook het activiteitenaanbod voor jongeren ouder dan veertien jaar kan beter. Er mag een nieuwe wind waaien door de feestcomités en dorpsactiviteiten. Elke deelgemeente zou een eigen identiteit moeten hebben. Tot slot is er vraag naar hondenloopweides en nestkastjes aan de gemeentelijke gebouwen."


Koksijde Vooruit is een onafhankelijke lijst getrokken door huidig gemeenteraadslid Elwin Van Herck. Op de tweede plaats op de lijst staat Suze Bogaert, en de lijstduwer van dienst is Bart Pieters. Voor meer informatie, surf naar de website www.koksijdevooruit.be. (GUS)