Plannen voor herbestemming kerk De Mokker

Kerk De Mokker.
Foto Proot Kerk De Mokker.
Het gebruik van de vier parochiekerken van Koekelare zit in dalende lijn door steeds minder deelnemers aan erediensten en minder pastoors. Daarom stelde de gemeente met haar kerkenbeleidsplan een langetermijnvisie op.

"Door het verminderde gebruik van de kerken kan gekozen worden om één of meerdere parochiekerken te onttrekken aan de eredienst. De piste om parochiekerken te slopen, kan meteen worden uitgesloten. Ze hebben allemaal een belangrijke architecturale en cultuurhistorische waarde. Bovendien verwierf de Sint-Gertrudiskerk in Bovekerke het statuut van beschermd monument en loopt er een restauratiedossier", legt burgemeester Patrick Lansens (sp.a) uit.

Functie blijft behouden

De functie van de Sint-Martinuskerk in Koekelare-centrum en van de kerk in Bovekerke blijft behouden. Het gemeentebestuur wil vooral de Pastoor van Arskerk in De Mokker als eerste herbestemmen. Jaarlijks vinden er amper tot vijf huwelijken, tien begrafenissen en dertig doopsels plaats. "De bouwstijl is meer hedendaags en de kerk vormt één grote ruimte, zoals het type van een zaalkerk. Daardoor zijn er polyvalente mogelijkheden, mits beperkte aanpassingswerken. We denken aan een socioculturele ontmoetingsplaats. Momenteel bevindt zich in de wijk gemeenschapszaal De Mokkernaere, maar dat is eigendom van de Dekenij Torhout en wordt door de gemeente gehuurd. Als we de kerk herbestemmen, kunnen we de zaal afstoten. Een herbestemmingproject in de kerk van De Mokker kan ook een opwaardering betekenen voor de wijk."


Het gemeentebestuur zal in 2019 een architectuuropdracht uitschrijven om de mogelijkheden voor de kerken van De Mokker en Zande te onderzoeken. Voor de Sint-Andrieskerk in Zande, een klassieke hallenkerk, is er momenteel geen concrete piste. Nochtans vinden er nauwelijks vijf huwelijken, doopsels en begrafenissen per jaar plaats. (TVA)