Nieuwe RUP's in opmaak

Het gemeentebestuur start met de opmaak van twee nieuwe ruimtelijke uitvoeringsplannen of RUP's.


Het gaat enerzijds om een gedeeltelijke herbestemming van de site van het Da Vinci Atheneum. Anderzijds krijgen ook de landbouwgronden tussen de Hovaerestraat en Brakke Grond een nieuw doel. De nadruk ligt op de realisatie van woningen.


"Het is al meer dan 25 jaar geleden dat er nog zo'n herbestemming in onze gemeente werd uitgevoerd", duidt burgemeester Patrick Lansens (sp.a). "Uit een visienota van Vlaanderen blijkt dat Koekelare 123 woningen extra kan bouwen, wat veel is voor een gemeente als Koekelare."


(TVA)