Mantelzorgpremie breidt verder uit: familieband valt weg

ter illustratie
BELGAIMAGE ter illustratie
Het gemeentebestuur beslist om de intussen bekende mantelzorgpremie verder uit te breiden. Dat laat bevoegd schepen Stijn Ramboer (sp.a) weten. 

Een gemeentelijke mantelzorgpremie is een bedrag dat maandelijks of jaarlijks wordt toegekend aan een mantelzorger, iemand die een vriend of familielid verzorgt tijdens een beperking of aandoening. Koekelare reikt al vele jaren zo’n premie uit, maar de toekenningsregels werden onder de loep genomen. “‘Het huidige reglement dateert nog van voor mijn tijd”, zegt schepen van Sociale Zaken Stijn Ramboer (sp.a), die aan zijn tweede legislatuur bezig is. “Er stond in bepaald dat verwanten in de eerste graad en tweede graad in de opgaande lijn - vader, moeder of grootouder, dus - en verwanten in de tweede, derde en vierde graad in de zijlijn - broer, zuster, tante, nonkel, neef of nicht - mits zij voldoen aan een bewezen graad van zorgbehoevendheid én zij inwonen en gedomicilieerd zijn bij de mantelzorger, recht hebben op een gemeentelijke mantelzorgtoelage van 25 euro per maand. De vraag die ik het meest gesteld kreeg: waarom krijgen personen die zorg dragen voor inwonende partners of kinderen die toelage niet? Vroeger werd er geredeneerd dat dit evidente zorgrelaties zijn die geen extra ondersteuning nodig hebben. Die uitleg wringt bij mij, want wie de zorg op zich neemt van een zwaar hulpbehoevende partner of kind, heeft het niet minder zwaar dan bij de andere verwantschappen. Daarom beslisten we het reglement van de mantelzorgtoelage aan te passen. Het moeten niet altijd investeringen in bakstenen en wegen zijn.”

Nieuwe regels

Gebaseerd op een onderzoek naar het aantal rechthebbenden per inwoner en de reglementen van omliggende gemeenten, rekende de gemeente een richtbedrag uit om uit te keren. “We voorzien 25.000 euro, tegenover de 12.000 euro van de voorbije jaren”, aldus de schepen. “In het nieuwe reglement laten we de verplichte familiale band volledig weg. Wie effectief inwoont en gedomicilieerd is, niet meer in staat is zichzelf te verzorgen en daarbij de blijvende hulp nodig heeft van een derde en voldoet aan één van de drie bepaalde categorieën van hulpbehoevendheid, komt in aanmerking. Concreet gaat het dan over het recht hebben op het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden, het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood of een integratietegemoetkoming vanaf categorie 3. De mantelzorger zelf moet zelf ook de zorg regelmatig en onbezoldigd uitoefenen.” Het bedrag van 25 euro verandert niet.