Lange Max Museum ontvangt ‘Toegankelijkheidslabel’

Het Lange Max Museum in Koekelare ontvangt het Toegankelijkheidslabel van de werkgroep gelijke kansen
Foto Coghe Het Lange Max Museum in Koekelare ontvangt het Toegankelijkheidslabel van de werkgroep gelijke kansen
Het Lange Max Museum, in de Clevenstraat 2, kreeg van de lokale werkgroep gelijke kansen het ‘Toegankelijkheidslabel’ toegestopt. 

De werkgroep Gelijke Kansen gaat in tegen ongelijkheid en discriminatie veroorzaakt door ontoegankelijkheid, handicap, gender en seksuele oriëntatie. “Concreet wil onze groep de toegankelijkheid zowel op de openbare weg als bij openbare -en privégebouwen bevorderen. Ook waakt de raad over voldoende parkeergelegenheid voor mensen met een handicap”, laten leden Daniël Desender, Gino Delanghe, Cynthia David, Sabine Tanghe, Chris Cracco en schepen voor Gelijke Kansen Jessy Salenbien (sp.a) weten.

“We bezoeken handelszaken, scholen en in dit geval een museum op het grondgebied van Koekelare om tips en advies te geven. We werden dan ook goed ontvangen, want het bestuur van het Lange Max Museum vindt toegankelijkheid erg belangrijk”, zegt de werkgroep. “De overbrugging van niveauverschillen binnen het museum is heel goed, alsook de vrije ruimte voor en achter elke deur. Er zijn geen drempels bij de deuren en er is vrije ruimte van minstens 1,20 meter bij openstaande deuren aan de deurportalen. Zowel de mechanische deuren als de automatische deur zijn een meerwaarde in dit museum. En tot slot staan er voldoende stoeltjes voor minder mobiele personen en tablets voor wie niet goed kan volgen op hoger geplaatste schermen.”

De werkgroep wil dan ook het Lange Max Museum bedanken voor de inzet op toegankelijkheid met een label. Daarop staat duidelijk te lezen: ‘Dit museum is toegankelijk’. “Met deze uitreiking doen wij een warme oproep naar de handelszaken om aanpassingen uit te voeren.” Handelszaken die wensen dat de werkgroep langskomt voor een beoordeling kunnen contact opnemen via daniël.desender@gmail.com of Jessy Salenbien, salenbien.jessy@telenet.be, of via leden van de werkgroep.