Kieslijst N-VA compleet

N-VA trekt met een volledige lijst van negentien namen naar de kiezer. "We willen losweken wat vastgeroest zit en Koekelare via inspirerende ideeën een nieuw elan geven", zeggen lijsttrekker Jolien Lootens en voorzitter Claude Prinzie. Lindsey Hosten, Katrijn Dereeper en Frank Boone vervolledigen de top vijf, Frans Dereeper en Jan Heus sluiten de rij. De partij wil onder meer inzetten op een nieuw jeugdhuis met repetitieruimten en fuifzaal. "En de buitenschoolse kinderopvang heeft nood aan ruimere openingsuren, betere begeleiding en speciale opvang voor kinderen met een beperking. En met De Lijn moeten we het openbaar vervoer naar Torhout, Brugge en Oostende optimaliseren." (TVA)