Gemeenteraad huldigt eremandatarissen Raf Willaert en Frans Verhelst

Frans Verhelst en Raf Willaert werden na afloop van de gemeenteraad in de kijker gezet als eremandataris van Koekelare.
Foto Coghe Frans Verhelst en Raf Willaert werden na afloop van de gemeenteraad in de kijker gezet als eremandataris van Koekelare.
Na afloop van de jongst gemeenteraad werden de liberalen Raf Willaert en Frans Verhelst als eremandatarissen in de bloemetjes gezet. “Het gaat om personen die een grote verdienste hebben gehad door hun engagement in de politiek en hun jarenlange deelname aan het beleid van onze gemeente”, zegt huidig burgemeester Patrick Lansens (sp.a). 

De eerste eremandataris is Raf Willaert, die voor het eerst kandidaat was bij Vld tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 1994. In 2000 behaalde Raf vanop de vierde plaats 784 voorkeurstemmen, zijn beste resultaat zoals later zou blijken. Bij de verkiezingen van 2006 en 2012 kreeg hij telkens opnieuw de vierde plaats bij de liberalen. Bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen was Raf niet langer kandidaat. Samengevat heeft Raf Willaert er een actieve politieke carrière van 24 jaar opzitten. Hij zetelde bijna 23 jaar in de gemeenteraad en ruim één jaar in de OCMW-raad. 

Frans Verhelst

De tweede eremandataris is Frans Verhelst, die er een nog langere politieke carrière heeft opzitten. Verhelst was al voor het eerst kandidaat ruim 37 jaar geleden, bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1982. Hij kwam toen voor het eerst zijn neus aan het venster steken op de lijst Center. Bij de daaropvolgende verkiezingen van 1988 werd hij medelijstduwer op de Nieuw Center-lijst. De lijst met Walther Holvoet als lijsttrekker en Gaby Van der Cruyssen als lijstduwer, beiden intussen overleden, behaalde negen zetels. Hij was toen niet alleen voor het eerst verkozen, hij werd meteen ook schepen in een coalitie Nieuw Center-SP. In 1994 was Verhelst lijsttrekker van Vld. Ondanks opnieuw negen zetels belandde hij in de oppositie. Ook in 2000, 2006 en 2012 was Frans Verhelst telkens de lijsttrekker van zowel Vld als Open Vld. Na de verkiezingen van 2006 deed hij afstand van zijn mandaat als gemeenteraadslid wegens de familieband met de eveneens rechtstreeks verkozene Ann Pleysier. Hij verhuisde naar de OCMW-raad, maar kwam begin 2013 opnieuw naar de gemeenteraad. Bij de recente gemeenteraadsverkiezingen was Verhelst geen kandidaat meer. Wel raakte zijn dochter Els verkozen. Samengevat heeft Frans Verhelst er dus een politieke carrière van 36 jaar opzitten. Hij maakte 30 jaar deel uit van de politieke besluitvorming in de gemeente. “Niemand kan er omheen, politieke vriend en tegenstander, dat hij één van dé politieke tenoren is van de Koekelaarse politiek over een periode van 30 jaar”, zegt burgemeester Lansens. 

“Meer dan diploma”

“Eremandataris zijn is meer dan een diploma en een geschenk die men krijgt. Het is natuurlijk een vorm van waardering en een bekroning. Maar onze eremandatarissen worden, gelet op hun staat van verdienste, ook nog telkens uitgenodigd op de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente en zij worden ook gevraagd bij de opening van de grotere projecten. Op die manier blijven zij toch enigszins betrokken bij het gemeentebestuur”, besluit de burgemeester.