Gemeente investeert in tablets: “Elk kind moet les kunnen volgen”

Illustratiebeeld.
Thinkstock Illustratiebeeld.
Het gemeentebestuur trekt de geldbuidel open om schoolgaande kinderen te helpen bij het volgen van digitale lessen. Zo blijkt niet iedereen het even makkelijk te hebben om de lessen van thuis uit te volgen. Daarom kopen ze tablets.

Leerlingen zullen nog een tijdje van thuis uit onderwijs moeten volgen. Het gemeentebestuur van Koekelare wil inspanningen leveren omdat er signalen zijn gekomen dat bepaalde leerlingen niet of onvoldoende de mogelijkheid hebben om de lessen digitaal te volgen. “Het gaat niet alleen om kansarme gezinnen, maar ook om gezinnen waar drie of vier kinderen aanwezig zijn”, geven schepen van Onderwijs Jessy Salenbien (sp.a) en schepen van Sociale Zaken Stijn Ramboer (sp.a) aan. “Voor de scholen hebben we in deze legislatuur een nieuwe projectsubsidie voorzien waarvan de voorwaarden nog moeten worden bepaald. Maar door de coronamaatregelen zijn we van mening dat er dit jaar geen specifieke schoolprojecten met regionale uitstraling meer zullen worden opgestart. We vinden het opportuun om het daarvoor voorziene budget te besteden voor de aankoop van tablets.” 

Uit navraag bij de Koekelaarse scholen blijkt dat er zeventien tablets nodig zijn om aan de vraag te voldoen. “We hebben dan ook beslist hieraan tegemoet te komen”, vervolgen Salenbien en Ramboer. “De directie zal verder instaan voor het toekennen van deze toestellen aan hun leerlingen. De tablets worden namelijk in bruikleen gegeven. We namen contact op met een lokale handelaar om de beschikbaarheid van de tablets te controleren. Door de grote vraag is er een lange wachttijd bij de leverancier, maar hij heeft deze toch als prioritair kunnen behandelen. Als alles volgens plan verloopt, zullen de scholen maandag de toestellen ter beschikking hebben.” Het gaat om een investering van iets meer dan 3.550 euro. “Na de versoepeling van de coronamaatregelen kunnen de toestellen verder worden ingezet om de digitale kloof van onze cliënten te verkleinen. De tablets passen ook binnen de huiswerkbegeleiding van De Katrol.”